Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.

Rokovi predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. jesu:

  • za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – 10. srpnja 2020.
  • za izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – 20. srpnja 2020.

Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (razina 23) i za razdjele državnog proračuna (razina 12) je 20. srpnja 2020.

Podsjećamo, svi upiti vezani uz proračunsko računovodstvo moraju se uputiti na adresu elektroničke pošte proracunsko.racunovodstvo@mfin.hr. Upiti upućeni na adrese pojedinih osoba zaposlenih u državnoj riznici neće imati prednost u rješavanju nego će također biti proslijeđeni na ovu adresu te će se na sve odgovarati u skladu s vremenom zaprimanja i relevantnošću.

Okružnica je dostupna na poveznici.

Našim pretplatnicima i dalje smo na raspolaganju na pitajcentar@tim4pin.hr

Ujedno, preporučujemo pretplatu na TIM4PIN magazin za 2020. godinu – u pretplatu je uključen neograničen broj pisanih savjeta!