U otvorenom Pozivu za dostavu projektnih prijedloga ”Poticanje društvenog poduzetništva”, u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020., Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9.v. Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju, Specifičnog cilja 9.v.1. Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika, objavljenom 1. srpnja 2016. godine na mrežnim stranicama http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1263 i http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/3799/, izmjene se odnose na sljedeće natječajne dokumente:

  1. UPUTE ZA PRIJAVITELJE_Prvi ispravak
  2. SAŽETAK POZIVA_Prvi ispravak

III. OBRAZAC 4. Izjava prijavitelja o poslovanju_Prvi ispravak

Opći cilj Poziva:

Promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika.

Specifični ciljevi Poziva:

1. Podupirati poslovanje te unaprijediti znanja i vještine zaposlenika i članova postojećih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;

2. Poticati razvoj i poslovanje pravnih osobnosti koje se žele baviti društvenim poduzetništvom;

3. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem aktivnosti informiranja javnosti, promocije i umrežavanja dionika.

Ciljane skupine Poziva:

Nezaposleni, ranjive skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada (osobe s invaliditetom koje nisu na tržištu rada, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine) i zaposlenici u društvenim poduzećima.

Produžen rok na dostavu projektnih prijedloga – 23. rujna 2016. godine.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.