Predmet ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima / investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine

– Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma

Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture

– Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom

Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja

Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja

Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska izvodi se na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da prijavitelji mogu prijave neprekidno podnositi od objave poziva pa sve dok postoje raspoloživa sredstva.

Drugi rok za podnošenja prijava u okviru programa zatvorit će se 14. studenog 2016. godine u 12 sati.

Europski fond za regionalni razvoj na raspolaganje stavlja iznos od 33.087.636,00 EUR za sufinanciranje. Program može sufinancirati samo prihvatljive troškove, pri čemu Unija sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85 % od ukupno prihvatljivih troškova; barem 15 % mora se osigurati iz drugih izvora. Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni čiji ukupni iznos traženih sredstva EFRR-a iznosi od 100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR za prioritetnu os 2 (Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa) i od 100.000,00 EUR do 1.000.000 EUR za prioritetnu os 3 (Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja).

Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni koji traju do 30 mjeseci za prioritetnu os 2 (Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa) i do 24 mjeseca za prioritetnu os 3 (Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja).

Također, objavljene su i izmjene natječajne dokumentacije te dodatna pojašnjenja kojima se željelo poboljšati razumijevanje programskih pravila i prijaviteljima olakšati priprema i prijava projekata.

Otvoreni poziv i natječajna dokumentacija su dostupni na mrežnoj stranici programa.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.