Na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. Ustavni sud RH je donio Odluku o ukidanju dva članka Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13):

članak 102. stavak 3., citirano: „Ponuditelji ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati, fotografirati ili snimati podatke iz ponuda drugih ponuditelja. Ponuditelji smiju samo ručno bilježiti podatke iz ponuda drugih ponuditelja.“ i
članak 165. […]