Službeni list Europske unije je od 28. ožujka 2014. objavio tri nove direktive iz područja javne nabave:

Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji (OJ L 94, 28/03/2014, p. 1–64)
Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive […]