Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2013. godinu

Državna komisija za svoj rad odgovora Hrvatskom saboru te je obvezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o radu, a na zahtjev Hrvatskoga sabora Državna komisija je obvezna izvješće podnijeti i za razdoblje kraće od godine dana. Sastavni dio godišnjeg izvješća su podaci i analize o žalbenim predmetima u postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija […]

25. srpnja, 2014|Javna nabava|

Novi članovi Državne komisije

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, na 13. sjednici održanoj 15. srpnja 2014. Hrvatski sabor donio je odluku o imenovanju novih članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
Prijedlog odluke pročitajte ovdje.

16. srpnja, 2014|Javna nabava|