Nove vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2014.

Nova Uredba Komisije Europske unije kojom se mijenjaju europski pragovi kojima se određuje radi li se o postupcima javne nabave velike ili male vrijednosti stupila je na snagu 1. siječnja 2014. godine. Zakonom o javnoj nabavi nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova, a nabava male […]

16. prosinca, 2014|Javna nabava|

Proširene su odredbe o odgovornosti poreznog obveznika

Odredba o odgovornosti poreznog obveznika dodatno je proširena u cilju sprječavanja prijevara i zaštite državnog proračuna. Porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga u tuzemstvu odgovara kao jamac platac za plaćanje PDV-a ako iz objektivnih okolnosti proizlazi da je znao ili morao znati da s takvom transakcijom sudjeluje u prijevarnim aktivnostima kojima je […]

15. prosinca, 2014|Financije i računovodstvo|

Suspendiranje PDV identifikacijskog broja

Porezna uprava može suspendirati PDV identifikacijski broj u slučaju sumnje na zloupotrebu PDV identifikacijskog broja, osobito na međunarodnoj razini te će o tome obavijestiti poreznog obveznika. Suspendiranje PDV identifikacijskog broja se ne smatra ukidanjem, a suspendirani PDV identifikacijski broj Porezna uprava može ponovo aktivirati.
Porezna uprava će suspendirati poreznom obvezniku PDV identifikacijski broj osobito kada:

ne podnese […]

15. prosinca, 2014|Financije i računovodstvo|