Hrvatski sabor donio je Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2020.

Hrvatski Sabor je 27. veljače 2015. godine donio Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Pri izradi Strategije, uzete su u obzir preporuke sadržane u Antikorupcijskom izvješću Europske komisije od 2. veljače 2014. godine, te preporuke iz izvješća Grupe država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO) u IV. evaluacijskom krugu za Republiku Hrvatsku […]

27. veljače, 2015|Javna nabava|

Uputa o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2014. godinu

Ministarstvo gospodarstva donijelo je Uputu za obveznike primjene o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2014. godinu te o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2014. godinu. Člankom 181. Zakona o javnoj nabavi za naručitelje definirana je člankom 181. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, […]

1. veljače, 2015|Javna nabava|