Financiranje projekata energetske učinkovitosti iz ERDF-a

U okviru investicijskog prioriteta 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, potencijalni korisnici na raspolaganju imaju 411.810.805 eura, i to u okviru četiri specifična cilja.
Alokacija za specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, iznosi 210.810.805 eura,u okviru kojeg se […]

27. travnja, 2015|Europska unija i fondovi|

Objavljen indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. je objavilo indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2015. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih […]

27. travnja, 2015|Europska unija i fondovi|

Javno savjetovanje – zaštita prava intelektualnog vlasništva u postupcima javne nabave

Dana 20. travnja 2015. Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje u vezi s zaštitom prava intelektualnog vlasništva u postupcima javne nabave. Cilj savjetovanja je prikupiti mišljenja i informacije u vezi s zaštitom prava intelektualnog vlasništva u postupcima javne nabave. Također, savjetovanje ima za cilj prikupiti podatke o tome postoji li potreba za donošenjem specifičnih smjernica […]

22. travnja, 2015|Javna nabava|

Harmonizacija proračunskog računovodstva u Republici Hrvatskoj s međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor

Objava knjige „Harmonizacija proračunskog računovodstva u Republici Hrvatskoj s Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor“ potaknuta je prije svega potrebom da se široj stručnoj i ostaloj zainteresiranoj javnosti približi tema Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (MRSJS, IPSAS) koji predstavljaju u međunarodnim okvirima okosnicu harmonizacije državnog računovodstva temeljenog na obračunskoj osnovi.
Knjiga daje prikaz svih Međunarodnih […]

8. travnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Godišnja i polugodišnja pretplata na TIM4PIN MAGAZIN za 2015. u tijeku!

Poštovani,
nakon dvije godine izdavanja s ponosom možemo ustvrditi kako je TIM4PIN magazin jedini specijalizirani časopis u cijelosti usmjeren na aktualne financijske, ekonomske i pravne teme s područja poslovanja javnog i neprofitnog sektora.
Zahvaljujemo za sve primljene pohvale i prijedloge za unapređenje, jer nam pomažu kontinuirano se prilagođavati vašim potrebama. Naš trajni cilj je postati vaš pouzdan […]

8. travnja, 2015|Uncategorized|