Europska komisija odobrila program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj unutar novog financijskog razdoblja, nužno je bilo definirati strateški okvir, tj. Program ruralnog razvoja 2014. – 2020., unutar kojeg su definirani osnovni uvjeti i iznosi potpore po mjerama. Tematski prioriteti ulaganja su definirani Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Navedene prioritete moguće je realizirati mjerama […]

26. svibnja, 2015|Europska unija i fondovi|

Objavljen Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Vlada Republike Hrvatske je, ispunjavajući obveze koje proizlaze iz novog Zakona o udrugama, na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15).
Ured za udruge Republike Hrvatske je objavio Priručnik za postupanje u primjeni […]

20. svibnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Javno savjetovanje – procjena učinkovitosti Direktive 2007/66/EZ

Europska komisija je 24. travnja 2015. pokrenula javno savjetovanje s ciljem procjene učinkovitosti odredaba Direktive 2007/66/EZ o pravnim lijekovima u području javne nabave. 

Postoje dvije direktive kojima se uređuju pravna zaštita u području javne nabave: Direktiva 89/665/EEZ (koja se odnosi na javne naručitelje) i Direktiva 92/13/EEZ (koja se odnosi na sektorske naručitelje). Obje direktive temeljito su izmijenjene […]

9. svibnja, 2015|Javna nabava|

Obavijest o podnošenju obrasca Prijave prometa nekretnina

Prema Pravilniku o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (NN, br. 157/14) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (NN, br. 143/14) isporučitelj koji na isporuku nekretnine obračunava porez na dodanu vrijednost obvezan je u roku od 30 dana od dana isporuke prijaviti isporuku te nekretnine nadležnoj ispostavi […]

1. svibnja, 2015|Financije i računovodstvo|