Porezno oslobođenje za diplomatska i konzultarna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (NN, br. 81/15) stupa na snagu 30. srpnja 2015. godine, čijim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, […]

31. srpnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Priopćenje o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje u tijeku godine

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 24. srpnja 2015. godine objavilo je na svojim internetskim stranicama Priopćenje o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje u tijeku godine. U priopćenju se napominje kako političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača nisu dužni sastavljati i […]

25. srpnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Osiguravanje pomoćnika u nastavi – Otvoren natječaj iz ESF-a za JLPRS

OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI I STRUČNIH KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA
 
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali
Financiranje projekata: ESF (85 % ukupnih prihvatljivih troškova), Državni proračun RH (15% ukupnih prihvatljivih troškova)
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Raspoloživ iznos: 55.000.000,00 kn
Maksimalni iznos sredstava:
– do 2.500.000,00 kn za sve osnivače osnovnih […]

24. srpnja, 2015|Europska unija i fondovi|

Newsletter br. 5/2015.

Poštovani,
temeljem Upute o načinu obračuna poreza na dohodak i doprinosa pri isplati razlike jubilarnih nagrada za 2014. i za 2015. godinu od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, tijekom druge polovine 2015. godine isplaćivat će se razlike državnim službenicima i namještenicima i službenicima i namještenicima u javnim službama.
U Newsletteru broj 5. koji možete preuzeti u […]

13. srpnja, 2015|Uncategorized|

Objavljen Program ruralnog razvoja 2014 – 2020 na hrvatskom jeziku

Preuzmite Program ruralnog razvoja 2014 – 2020 na sljedećem linku: preuzmi

8. srpnja, 2015|Europska unija i fondovi|

Okružnica Državne riznice za neprofitne organizacije

Državna riznica Ministarstva financija objavila je 8. srpnja Okružnicu s uputom za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija. Okružnicom su definirani obveznici predaje polugodišnjeg financijskog izvještaja, te načini i rok predaje izvještaja. Uz spomenuto, Okružnica obuhvaća i kratku uputu vezanu za popunjavanje PR-RAS obrasca i računovodstveno praćenje gospodarske djelatnosti neprofitne organizacije u sustavu poreza na dobit.
Važna […]

3. srpnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Okružnica Državne riznice za proračune, proračunske izvanproračunske korisnike proračuna JLP(R)S

Državna riznica Ministarstva financija objavila je 2. srpnja Okružnicu o predaji financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.
Okružnicom su definirani financijski izvještaji koji se predaju, te rokovi predaje. Pojašnjene su i novine vezane za […]

3. srpnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Okružnica Državne riznice za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna

Državna riznica Ministarstva financija objavila je 2. srpnja Okružnicu o predaji financijskih izvještaja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.
Okružnicom su definirani financijski izvještaji koji se predaju, te rokovi predaje, a financijske izvještaje mogu predavati isključivo proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave […]

3. srpnja, 2015|Financije i računovodstvo|