Okružnica o predaji financijskih izvještaja

Dostavljamo najnoviju Okružnicu Ministarstva financija o predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015.
Preuzmi: Okružnica
Ujedno vas pozivamo na seminar o planiranju proračuna JLP(R)S, izradi financijskih planova korisnika i privremenom financiranju u 2016. […]

29. rujna, 2015|Financije i računovodstvo|

Europski socijalni fond – što nas očekuje do kraja 2015. godine

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., strateškog dokumenta za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, do kraja 2015. godine planira se provedba 40 operacija. Tako se planira ugovoriti 25 operacija kroz izravnu dodjelu sredstava (modalitet organičenog poziva), 13 operacija se planira objaviti kao otvoreni poziv, a 2 operacije se planiraju objaviti kao ograničeni […]

15. rujna, 2015|Europska unija i fondovi|

Komunikacija komisije o propisima u javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom

Europska komisija je dana 9. rujna 2015. godine u okviru paketa mjera koje predlaže za rješavanje aktualne azilantske krize donijela Komunikaciju o propisima u javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom, COM (2015) 454 final. Cilj Komunikacije je objasniti razne mogućnosti zadovoljenja hitnih potreba na temelju primjenjivih propisa Europske unije u području javne nabave. Komunikaciju možete […]

11. rujna, 2015|Javna nabava|

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu. Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava […]

11. rujna, 2015|Europska unija i fondovi|