Objavljen je Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

U Narodnim novinama broj 119. iz 2015. godine objavljen je Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2255.html.
Ovim Pravilnikom se po prvi puta utvrđuje:
-način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija,
– metodologija izrade financijskih planova neprofitnih organizacija, kao i njihovih izmjena i dopuna te
– načini […]

3. studenoga, 2015|Financije i računovodstvo|

Objavljena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

U Narodnim novinama broj 119 iz 2015. godine objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2247.html.
Odredbe Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila usklađene su sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona […]

3. studenoga, 2015|Financije i računovodstvo|

Objavljen novi radni program Erasmus+ za 2016.

Europska komisija je  20. listopada 2015. objavila pozive za dostavu projektnih prijedloga za 2016. u okviru novog Erasmus+ radnog programa.

Ukupni proračun Erasmus+ programa za 2016. godinu iznosi 1 871,1 milijuna eura, od čega je za obrazovanje i osposobljavanje namijenjeno 1 645,6 milijuna eura, za područje mladih 186,7 milijuna eura, za aktivnosti u sklopu programa Jean […]

2. studenoga, 2015|Europska unija i fondovi|