[E-USLUGE ZA GRAĐANE I POSLOVNE SUBJEKTE] Europska komisija prihvatila Strategiju e-Hrvatska 2020.

Ispunjeni su preduvjeti za pokretanje poziva za dostavu projektnih prijedloga u iznosu od 105 milijuna eura namijenjenih razvoju e-usluga za građane i poslovne subjekte.
Ministarstvo uprave je primilo potvrdu Europske komisije (Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku) da se Strategija e-Hrvatska 2020 smatra zrelom i da su ispunjeni svi preduvjeti  te da ne postoje prepreke […]

26. siječnja, 2016|Europska unija i fondovi|

[RADIONICA] Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

INSTITUT ZA JAVNU UPRAVU
organizira znanstveno-stručni skup i savjetovanje
UPRAVLJANJE KVALITETOM I UČINKOVITOŠĆU U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I JAVNOJ UPRAVI
Urednici: prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Jasmina Džinić, dr. sc. Romea Manojlović
Četvrtak, 11. veljače 2016., Zagreb dvorana Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49
Teme:
Reforma lokalne samouprave i agencija u Hrvatskoj te perspektive Strategije razvoja hrvatske javne uprave do 2020. Evaluacija (performance […]

21. siječnja, 2016|Financije i računovodstvo|

Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u pograničnom području na dostavu prijava u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga. Detaljne uvjete i rokove za poziv na dostavu prijedloga možete pronaći u Priručniku za provedbu projekata (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Pack”). Paket […]

19. siječnja, 2016|Europska unija i fondovi|

Objavljenja je Okružnica za obveznike predaje financijskih izvještaja u sustavu proračuna

13. siječnja 2016. godine Ministarstvo financija je na svojim internetskim stranicama objavilo Okružnicu o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.
Sadržaj Okružnice je kako slijedi:

I. Obveza i rokovi […]

14. siječnja, 2016|Financije i računovodstvo|

Otvoreno e-savjetovanje o EU natječaju za „Inovacije novoosnovanih MSP“

Ministarstvo poduzetništva i obrta otvorilo je novo e-savjetovanje o prijedlogu Uputa za prijavitelje za natječaj „Inovacije novoosnovanih MSP“.
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i […]

11. siječnja, 2016|Europska unija i fondovi|

Standardni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi

Europska komisija je 5. siječnja 2016. usvojila Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.
Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU smanjenje je administrativnog opterećenja javnih naručitelja, naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) ključni je element tog nastojanja. […]

8. siječnja, 2016|Javna nabava|

Smiju li se uvažiti „papirnate“ ponude ako naručitelj započinje postupak javne nabave u 2015. (za nabavu velike vrijednosti), a odredi otvaranje ponuda u 2016. godini?

Mišljenje Ministarstva gospodarstva koje je objavljeno na internetskoj stranici http://javnanabava.hr/default.aspx?id=4011:
„Obveze sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a vezano uz propisivanje obvezne dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u elektroničkom obliku u dokumentaciji za nadmetanje
Člankom 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 83/13), koji je stupio na snagu 9. srpnja 2013. godine, […]

7. siječnja, 2016|Javna nabava|

Podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak i posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu

Porezna uprava je 4.1.2016. na svojim internetskim stranicama objavila obavijest o načinu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak i posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu.

Sadržaj obavijesti možete preuzeti ovdje.

5. siječnja, 2016|Financije i računovodstvo|

Objavljen Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2016. godinu unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga* za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.
Napomena: indikativni godišnji plan objave […]

5. siječnja, 2016|Europska unija i fondovi|