[EU FONDOVI] Saznajte odgovore na najvažnija pitanja!

Povodom objavljivanja nove knjige EU PROJEKTI – od ideje do realizacije, TIM4PIN d.o.o. u suradnji s Uredom zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, organizirao je okrugle stolove u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu.
Moderator okruglih stolova bio je Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije HGK, a na njima su sudjelovali zastupnica u Europskom parlamentu i […]

31. ožujka, 2016|Europska unija i fondovi|

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za subjekte u sustavu proračuna

Na web stranici Ministarstva financija je objavljena Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016.
Okružnicom je definirano koji se financijski izvještaji predaju za spomenuto razdoblje, te koji su […]

24. ožujka, 2016|Financije i računovodstvo|

Okružnica Ministarstva financija za neprofitne organizacije – predaja tromjesečnog financijskog izvještaja

Na svojim internetskim stranicama Ministarstvo financija je jutros objavilo Uputu za izradu i predaju tromjesečnog financijskog izvještaja za neprofitne organizacije.

Tromjesečni financijski izvještaj predaju:

• neprofitne organizacije obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva, uključujući i
• neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo tri ili manje godina te
• neprofitne organizacije koje udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, ali su se […]

22. ožujka, 2016|Financije i računovodstvo|

Prijava podataka o vlasništvu kuće za odmor do 31.03.2016.

Izvori sredstava te način financiranja poslova iz samoupravnog djelokruga županije, općine i grada odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uređeni su Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prema spomenutom Zakonu za obavljanje poslova iz svog djelokruga, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stječu prihode iz vlastitih izvora, od sudjelovanja u raspodjeli […]

21. ožujka, 2016|Financije i računovodstvo|

[2. GODIŠNJA KONFERENCIJA] „Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU“

TIM4PIN d.o.o za savjetovanje kao edukacijski partner  vas poziva na 2. godišnju konferenciju na temu: „Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU“  koju organizira Filipović poslovno savjetovanje d.o.o. u suradnji s ostalim stručnim partnerima i sponzorima.
Razvojno-financijski skup će se održati u Zagrebu 16. i 17. ožujka 2016. godine. Na konferenciji će se […]

10. ožujka, 2016|Europska unija i fondovi|

Otvoren javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s današnjim danom objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini za 2016. godinu.
Vrijednost Fonda je 135 milijuna kuna, a njegovom uspostavom pruža se direktna pomoć općinama, gradovima i županijama u osiguranju vlastitog učešća u provedbi EU projekata. Fond se financira […]

10. ožujka, 2016|Europska unija i fondovi|