Objavljen revidirani indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga* za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.
Napomena: indikativni godišnji plan objave […]

29. srpnja, 2016|Europska unija i fondovi|

Objavljen Poziv za podršku organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa financiran iz Europskog socijalnog fonda

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske dana 14. srpnja 2016. godine objavilo je Poziv za podršku organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa vrijednosti od 27.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. Cilj poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i […]

15. srpnja, 2016|Europska unija i fondovi|

Poziv za dostavu projektnih prijedloga za aktivnost Mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja

Agencija za mobilnost i programe EU objavljuje dodatan rok za dostavu projektnih prijedloga za aktivnost Mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. za program Erasmus+. Ključna aktivnost KA1 u području visokog obrazovanja. Projektni prijedlog mogu dostaviti sva visoka učilišta iz Republike Hrvatske koja su nositelji valjane […]

12. srpnja, 2016|Europska unija i fondovi|

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Prijave se zaprimaju isključivo od 11.07.2016. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.
Namjena sredstava je za:

obrazovanje u 2015. i 2016. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima […]

11. srpnja, 2016|Europska unija i fondovi|

Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva” financiran iz Europskog socijalnog fonda

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 01. srpnja 2016. godine objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva” u vrijednosti od 8.000.000,00 HRK. Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika.
Natječaj je otvoren do 02. rujna 2016. godine.
Ova operacija predstavlja prvi […]

6. srpnja, 2016|Europska unija i fondovi|

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za subjekte u sustavu proračuna

Ministarstvo financija objavilo je na svojim internetskim stranicama Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.
Okružnicom je definirano koji se financijski izvještaji sastavljanju za spomenuto razdoblje, te koji su rokovi […]

5. srpnja, 2016|Financije i računovodstvo|