Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacija 9a2.1 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama koja uključuje aktivnosti navedene u točki 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u dvije grupe korisnika, Ministarstvo zdravlja u grupi 1 i 28 kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u grupi 2.
Svrha ovog […]

31. kolovoza, 2016|Europska unija i fondovi|

Erasmus+: Mladi – Posljednji rok za prijavu projekata u 2016. godini

Agencija za mobilnost i programe Europske unije svake godine raspisuje javni natječaj (Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+) za dodjelu financijske potpore aktivnostima koje podupiru mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima, strateškim partnerstvima među organizacijama te aktivnostima koje doprinose aktivnom sudjelovanju mladih u društvu. Posljednji rok za prijavu projekata u programu […]

29. kolovoza, 2016|Europska unija i fondovi|

Izmjena natječajne dokumentacije Poziva za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva” financiranog iz Europskog socijalnog fonda

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 01. srpnja 2016. godine objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva” u vrijednosti od 8.000.000,00 HRK. Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika.
Nakon provedenih informativnih radionica Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je odlučilo […]

26. kolovoza, 2016|Europska unija i fondovi|

Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.1 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom. Navedeni domovi određeni su Operativnim planom […]

25. kolovoza, 2016|Europska unija i fondovi|

E- impuls

Predmet Poziva: Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
Cilj Poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.
Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz […]

24. kolovoza, 2016|Europska unija i fondovi|

Natječaj za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, provedba tipa operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”.

Predmet natječaja je investicija u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.
Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.
Prihvatljivi troškovi
• gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crone stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, itd.)
Ukupna sredstva javne potpore iznose 370.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost javne potpore po projektu je 1.125.000,00 HRK, a najviša 112.500.000,00 HRK.
Rok za podnošenje potvrde o […]

23. kolovoza, 2016|Europska unija i fondovi|

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Svrha ovog Poziva
– podrška procesu deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb.
Predmet ovog Poziva
– stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije tj. socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina.
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su centri za socijalnu […]

22. kolovoza, 2016|Europska unija i fondovi|

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016.
Opći cilj Poziva je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Posebni ciljevi programa su unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, primjerenija valorizacija […]

19. kolovoza, 2016|Europska unija i fondovi|

Obzor 2020: Sigurna, čista i učinkovita energija

Istraživanja iz područja Energije u okviru Obzora 2020. prije svega se odnose na prilagodbu postojećeg energetskog sustava u održiviji, konkurentniji i sigurniji sustav. Osim toga, europski energetski sustav treba se u manjoj mjeri oslanjati na uvoz goriva, a više se okrenuti korištenju različitih energetskih izvora, prije svega obnovljivih i prenosivih energetskih izvora koji ne izazivaju […]

18. kolovoza, 2016|Europska unija i fondovi|

Nacionalna zaklada raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Nacionalna zaklada raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama.
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a […]

17. kolovoza, 2016|Europska unija i fondovi|