Informativne radionice za prijavitelje na Program suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska

Zajedničko tajništvo programa Slovenija – Hrvatska u listopadu 2016. godine organizira informativne radionice za prijavitelje, koje će obuhvaćati sljedeće teme:
– prezentacija otvorenog javnog poziva i natječajne dokumentacije,
– prihvatljivost troškova,
– elektronički sustav za praćenje – eMS,
– najčešće pogreške i kako pripremiti dobar projekt.
Prva informativna radionica održat će se 10.10.2016. u Termama Tuhelj, a druga informativna radionica […]

29. rujna, 2016|Europska unija i fondovi|

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja

Ministarstvo financija objavilo je na svojim internetskim stranicama Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016.
Okružnicom je definirano koji se financijski izvještaji sastavljanju za spomenuto razdoblje, te koji […]

28. rujna, 2016|Financije i računovodstvo|

NAJAVA NATJEČAJA: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla […]

27. rujna, 2016|Europska unija i fondovi|

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Uskoro se očekuje objava Izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Novi Računski plan koristit će se već kod izrade proračuna i financijskih planova za 2017. – 2019.

O promjenama bit ćete informirani i na našem seminaru, koji će se održati 7. listopada 2016. godine u Zagrebu, detaljnije o programu i prijavi saznajte na: […]

27. rujna, 2016|Financije i računovodstvo|

Poziv na dostavu ponude – usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo za Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. objavljuje Poziv na dostavu ponude za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina […]

26. rujna, 2016|Europska unija i fondovi|

Razvoj poslovne infrastrukture (KK.03.1.2.01.)

Cilj natječaja:
• razvoj poduzetničko poslovne infrastrukture. koja na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinosi poboljšanju poslovanja i potrošačkog okruženja te modernizaciji i razvoju industrijske baze i poduzetničkog okruženja;
• poboljšati kvalitetu poduzetničko poslovne infrastrukture i povećati broj proizvoda/usluga koje ona omogućava, poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom;
• poboljšati […]

21. rujna, 2016|Europska unija i fondovi|

Izmijenjen Indikativni godišnji plan Poziva u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je ažurirani indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Indikativni godišnji plan objavljen je s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Sadrži popis poziva i rokova te je podložan izmjenama […]

16. rujna, 2016|Europska unija i fondovi|

2. izmjene i dopune natječajne dokumentacije u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”

U otvorenom Pozivu za dostavu projektnih prijedloga ”Poticanje društvenog poduzetništva”, u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020., Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9.v. Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju, Specifičnog cilja 9.v.1. Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i […]

15. rujna, 2016|Europska unija i fondovi|

Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih migranata

Opći cilj ovog poziva je podupiranje stvaranja, unapređenja i diseminacije programa potpore za migrante poduzetnike.
Polazeći od identifikacije potencijalnih poduzetnika među migrantima i podizanja svijesti o poduzetništvu unutar zajednice migranata, ova akcija će se usredotočiti na:

Tečajeve/radionice (npr. o poduzetništvu, poslovnom planiranju, pravnim aspektima postavljanja tvrtke i zapošljavanju djelatnika, itd);
Programe mentorstva za poduzetnike migrante i potencijalne poduzetnike.

Cilj […]

14. rujna, 2016|Europska unija i fondovi|

Izmjena i dopuna natječajne dokumentacije u sklopu Poziva Podrška organizatorima volontiranja

Zbog veće jasnoće Uputa za prijavitelje, Ured za udruge objavio je Izmjene i dopune natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa”. Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj.
Specifični ciljevi Poziva su:

Unaprijediti kapacitete organizatora […]

13. rujna, 2016|Europska unija i fondovi|