Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u okviru srednjoročne evaluacije programa Obzor 2020.

Europska komisija objavila je 21. listopada upitnik za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u okviru srednjoročne evaluacije Obzora 2020., programa Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Srednjoročna evaluacija pridonijet će boljoj provedbi Obzora 2020., ali i boljoj pripremi sljedećeg programa za istraživanje i razvoj Europske unije (FP9).
Istodobno je pokrenuto i […]

27. listopada, 2016|Europska unija i fondovi|

Objavljen poziv i programski vodič “Erasmus+ 2017”

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2017.
Organizacije i ustanove koje traže financiranje putem tog poziva moraju ispunjavati uvjete za sudjelovanje i financiranje navedene u tom vodiču.
Taj dokument sadržava:

informacije o prioritetima programa
informacije o mjerama koja se podupiru
informacije o raspoloživim sredstvima za različite aktivnosti
podrobne informacije o sudjelovanju.

Vodič programa trenutačno je […]

26. listopada, 2016|Europska unija i fondovi|

Energetska obnova višestambenih zgrada

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.
Prihvatljivi prijavitelji su gospodarski subjekti i obrtnici.
U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će […]

20. listopada, 2016|Europska unija i fondovi|

Poziv na informativne radionice u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini”

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organizira informativne radionice u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ (Europski socijalni fond  – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.).
Informativne radionice će se održati u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu, a namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u […]

19. listopada, 2016|Europska unija i fondovi|

Kick-off konferencija Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Kick-off konferencija Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. održat će se 07. i 08. studenoga 2016. u Veneciji. Detaljne informacije o konferenciji kao i registracija za sudjelovanje dostupni su na poveznici http://www.italy-croatia.eu/.
Registracija je otvorena do 31. listopada 2016.
Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji […]

17. listopada, 2016|Europska unija i fondovi|

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono […]

13. listopada, 2016|Europska unija i fondovi|

Informativna radionica za Specifični cilj 2.2. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promocija usluga ekosustava u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. je trajno otvoreni poziv što znači da se prijave mogu neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve do iskorištenja sredstava.
U svrhu pripreme korisnika za sudjelovanje u navedenom programu s posebnim naglaskom na Specifični cilj Zaštita i obnova […]

12. listopada, 2016|Europska unija i fondovi|

Savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Ministarstvo turizma pokrenulo je provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću putem aplikacije e-Savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ u okviru Specifičnog cilja 9.iv.2.: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“
Poziva se zainteresirana javnost da […]

10. listopada, 2016|Europska unija i fondovi|

Okružnica Ministarstva financija za neprofitne organizacije – predaja devetomjesečnog financijskog izvještaja

Na svojim internetskim stranicama Ministarstvo financija je objavilo Uputu za izradu i predaju devetomjesečnog financijskog izvještaja za neprofitne organizacije.
Devetomjesečni financijski izvještaj (financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016.) predaju:

• neprofitne organizacije obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva, uključujući i
• neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo tri ili manje godina te
• neprofitne organizacije koje udovoljavaju […]

6. listopada, 2016|Financije i računovodstvo|

HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmova

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.
Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim […]

5. listopada, 2016|Europska unija i fondovi|