Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019.

Ministarstvo financija je objavilo nadopunu Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019.
Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. iz kolovoza 2016. navedeno je kako će navedene Upute biti nadopunjene makroekonomskim i fiskalnim okvirom opće države za to […]

30. studenoga, 2016|Financije i računovodstvo|

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (UP.02.2.2.02.)

Opći cilj natječaja je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika.
Specifični ciljevi:
– Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije (primjenjivo na […]

25. studenoga, 2016|Europska unija i fondovi|

Nove informacije o terminu objave natječaja za tip operacije 7.4.1.

Ministarstvo poljoprivrede obavještava sve potencijalne korisnike da se odgađa objava natječaja za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
Plan raspisivanja natječaja za 2017. godinu, uključujući i natječaj za ovaj tip operacije, biti će objavljen do kraja prosinca, pa […]

23. studenoga, 2016|Europska unija i fondovi|

Objavljen natječaj Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj – 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 13. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 71/2016) za provedbu tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.
Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti jedinice lokalne […]

4. studenoga, 2016|Europska unija i fondovi|

Poziv na dostavu ponuda za usluge osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na ESF-natječaje Ureda za udruge Vlade RH

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva na suradnju pružatelje usluge izobrazbe za pripremu i provedbu projekata koji će održavati radionice za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu sredstava ESF-a (osmišljavanje i razrada projektnih ideja, projektne klinike).
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske određen je kao posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i kontrole upravljanja korištenja strukturnih […]

2. studenoga, 2016|Europska unija i fondovi|