Novosti vezane uz prestanak primjene TKU i GKU javnih službi

Produžena primjena odredbi definiranih Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (NN, br. 141/12) te odredbi definiranih granskim kolektivnim ugovorima javnih službi prestaje važiti 12. ožujka 2017., temeljem odredbe članka 199. stavak 1. Zakona o radu (NN, br. 93/14).
U cilju da se izbjegnu neželjene posljedice nepostojanja pravnog izvora za brojna materijalna prava […]

17. veljače, 2017|Financije i računovodstvo|

Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016 . godinu predaje se sukladno zadnjim Izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 119/2015) te danoj uputi Ministarstva financija radi sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu u postupku primopredaje.
Proračunski i izvanproračunski […]

15. veljače, 2017|Financije i računovodstvo|

Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2017.

Na stranici Ministarstva poljoprivrede – uprave za ruralni razvoj od 1. veljače može se pogledati Plan objave natječaja za 2017. godinu. Plan se može pretraživati na način da se selektiraju otvoreni natječaji, zatvoreni natječaji kao i ukupan popis natječaja s aktualnim statusom.
Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) predstavlja jedno od najznačajnijih područja djelovanja institucija Europske unije. Ruralni […]

3. veljače, 2017|Europska unija i fondovi|

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice.
Prijavitelji u okviru dotičnog poziva su jedinice lokalne razvrstane u I. i II. skupinu te jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave […]

1. veljače, 2017|Europska unija i fondovi|