Otvoreno 5 natječaja za podmjeru 4.1. Programa ruralnog razvoja

Danas stupa na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji u odnosu na prethodne uvodi:
– prioritetne sektore: voće i povrće te stočarstvo i peradarstvo; primjenu nitratne direktive (zbrinjavanje stajskog gnoja)
– sufinanciranje projekata max. 50% (za mlade dodatnih […]

25. travnja, 2017|Europska unija i fondovi|

[MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA] „Od mjere do karijere.“- Novi paket mjera za bolju zapošljivost

Naša vanjska suradnica, državna tajnica u Ministarstvu, rada i mirovinskog sustava, Katarina Ivanković Knežević donosi detaljan pregled svih 9 mjera u okviru paketa „Od mjere do karijere“ s naglaskom na tko može koristiti mjere i pod kojim uvjetima.
Vlada Republike Hrvatske je 1. ožujka 2017. godine predstavila novi paket mjera aktivne politike tržišta rada pod nazivom […]

11. travnja, 2017|Europska unija i fondovi|

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja – natječaj otvoren do 19. travnja

Opći cilj
Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.
Specifični cilj
Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske […]

7. travnja, 2017|Europska unija i fondovi|

Obračun prekovremenog rada na službenom putovanju

Bili ste na službenom putovanju te sumnjate da biste mogli ostvariti pored uobičajenih naknada kao što su dnevnice, naknade prijevoznih troškova, smještaja, i naknadu za prekovremeni rad? Kada se ona ostvaruje te ostvaruje li se uopće pravo na istu, supstituira li nju sama dnevnica ili ne, saznajte u tekstu u nastavku.
Pri utvrđivanju prekovremenih sati, važno […]

5. travnja, 2017|Financije i računovodstvo|

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.

Ministarstvo financija objavilo je na svojim internetskim stranicama Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.
Okružnicom su definirane obveze i rokovi predaje financijskih izvještaja te način predaje financijskih izvještaja. Dan […]

4. travnja, 2017|Financije i računovodstvo|