Otvoren natječaj Umjetnost i kultura 54+

Opći cilj: Socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.
Specifični ciljevi: 

Poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine
Povećanje vidljivosti starijih osoba i prepoznavanje njihovih potencijala u svrhu veće socijalne uključenosti
Jačanje kapaciteta kulturnih djelatnika i umjetnika za rad  usmjeren na socijalno uključivanje osoba […]

25. svibnja, 2017|Europska unija i fondovi|

Provodi li se ovrha nad naknadom za rad za izbore?

Obzirom da smo u predizbornom vremenu, isplatitelji naknada za rad za izbore učestalo se pitaju kakav je tretman ovakvih isplata kod onih osoba nad čijim se primanjima provodi ovrha sukladno Ovršnom zakonu. Osvrt na to dan je u tekstu kako slijedi.
Prema odredbama Ovršnog zakona ovrha se provodi na plaći te na sljedećim drugim primicima:

naknadama […]

2. svibnja, 2017|Financije i računovodstvo|

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona KK.03.1.2.03. Otvoreni poziv

Predmet: ulaganja u izgradnju zajedničke, osnovne i dodatne infrastrukture postojećih poduzetničkih zona poput prometne, komunalne, energetske i elektroničko komunikacijske infrastrukture unutar područja obuhvata zone.
Cilj: razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih […]

2. svibnja, 2017|Europska unija i fondovi|