Poštovani korisnici!
Pred vama su obveze propisane Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18).
Do 28. veljače 2023. proračunski korisnici nadležnom ministarstvu, odnosno drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu.
Podsjetnik na popunjavanje Izjave s osvrtom na posebnosti slijedom primjene novog Zakona […]