Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao provoditelj projekta PPI2Innovate, čiji je glavni cilj poticanje korištenja javne nabave inovativnih rješenja od strane javnih naručitelja diljem srednje Europe, izradila je tri tematska PPI2Innovate vodiča:

Budući da je HAMAG-BICRO kao projektni partner odgovoran za uspostavu suradnje s najmanje 30 javnih naručitelja zainteresiranih za provođenje postupka javne nabave inovativnih rješenja te mapiranje 8 projekata za koje će se pripremiti implementacijski planovi za provođenje javne nabave inovativnih rješenja, pozivaju se svi javni i sektorski naručitelji na praktičnu upotrebu navedenih vodiča i provođenje navedenog postupka.

Proces mapiranja ujedno je jedan od preduvjeta za osnivanje kompetencijskog centra u Hrvatskoj, za čiju uspostavu je odgovoran HAMAG-BICRO, a koji će s ostalih pet međunarodnih kompetencijskih centara tvoriti srednjoeuropsku mrežu. Centri će omogućiti suradnju naručitelja na području RH s naručiteljima iz drugih srednjeeuropskih zemalja.

Za više informacija, kontaktirajte nas na centar@tim4pin.hr