Od 1. veljače 2020. UK više nije država članica EU. Od 1. veljače 2020. do 31. prosinca 2020. u odnosima između EU i UK primjenjuje se prijelazno razdoblje utvrđeno Sporazumom o povlačenju. Za vrijeme trajanja prijelaznog razdoblja pravila i postupci za oporezivanje i carinu ostaju isti kao prije. Nakon isteka prijelaznog razdoblja, od 1. siječnja 2021. u odnosima između EU i UK primjenjivat će se pravila i postupci za oporezivanje kao između EU i bilo koje treće zemlje.

TRANSAKCIJE DOBRIMA
Od 1. siječnja 2021. na isporuke dobara između država članica EU i UK primjenjivat će se PDV pravila za uvoz odnosno izvoz. To znači da će porezni obveznici biti obvezni platiti PDV pri uvozu dobara iz UK u EU, te da će za njih biti obvezan carinski postupak pri izvozu dobara iz EU u UK.
Ako prijevoz dobara iz EU započne prije isteka prijelaznog razdoblja, a dobra stignu u UK nakon 31. prosinca 2020., smatra se da je isporučitelj obavio isporuku dobara unutar EU. Ako prijevoz dobara iz UK započne prije isteka prijelaznog razdoblja, a dobra stignu u EU nakon 31. prosinca 2020. smatra se da je primatelj obavio stjecanje dobara u EU.
Sastavni dio Sporazuma o povlačenju je Protokol o Irskoj/Sjevernoj Irskoj prema kojemu se odredbe prava EU o PDV-u u pogledu dobara nastavljaju primjenjivati u Sjevernoj Irskoj i nakon prijelaznog razdoblja. To znači da za isporuke dobara između EU i Sjeverne Irske pravila i postupci za oporezivanje ostaju isti kao prije.

MOSS
Porezni obveznici koji primjenjuju posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici, izmjene prijava PDV-a koje su podnesene u RH, a odnose se na usluge obavljene u UK do 31. prosinca 2020., dostavljaju najkasnije 31. prosinca 2021.

POVRAT PDV-a
Zahtjevi za povrat PDV-a koji je porezni obveznik sa sjedištem u EU platio u UK u razdoblju do 31. prosinca 2020., podnose se putem elektroničkog sustava najkasnije 31. ožujka 2021. Uvjeti za povrat PDV-a ostaju isti kao prije.
Zahtjevi za povrat PDV-a koji je porezni obveznik sa sjedištem u EU platio u UK u razdoblju od 1. siječnja 2021. moći će se ostvariti u skladu s postupkom povrata PDV-a za treće zemlje. S tim u vezi RH i UK potvrdile su uzajamnost na području povrata PDV-a. UK je potvrdila da će nastaviti vraćati PDV hrvatskim tvrtkama i nakon prijelaznog razdoblja. Sve informacije i obavijesti mogu se pratiti na mrežnim stranicama Europske komisije.

Što se promijenilo 1. veljače 2020. kad je riječ o carini i porezu?

Tijekom prijelaznog razdoblja:
• nema nikakvih promjena za građane, potrošače, poduzeća, ulagače, studente i istraživače u EU-u i Ujedinjenoj Kraljevini
• pravo EU-a i dalje se primjenjuje u Ujedinjenoj Kraljevini.
Tijekom prijelaznog razdoblja nema utjecaja na carinjenje ili oporezivanje. Međutim, čak i ako Europska unija i Ujedinjena Kraljevina do kraja 2020. uspostave vrlo ambiciozno partnerstvo koje obuhvaća sva područja dogovorena u političkoj izjavi, izlazak Ujedinjene Kraljevine dovest će do ozbiljnih posljedica za javne uprave, poduzeća i građane od 1. siječnja 2021. Te su promjene neizbježne i dionici se moraju na to pripremiti. Kako bi pomogla dionicima, Komisija preispituje i po potrebi ažurira više od 100 sektorskih obavijesti za pripravnost dionika koje je objavila tijekom pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50.

Kad je riječ o području poreza i carina, u nastavku možete pronaći relevantne ažurirane „obavijesti za pripravnost”.
Obavijest o trošarinama
Porez na dodanu vrijednost (PDV) – roba
Porez na dodanu vrijednost (PDV) – usluge
Carina, uključujući povlašteno podrijetlo
Prilog 1. – Poslovni scenariji za provoz
Prilog 2. – Poslovni scenariji za izvoz

Potpuni popis obavijesti za pripravnost dostupan je ovdje.

UPUTE ZA PODUZEĆA
________________________________________
BREXIT ĆE UTJECATI NA VAŠE PODUZEĆE AKO…
• … ono prodaje robu ili pruža usluge u Ujedinjenoj Kraljevini ili
• … kupuje robu ili prima usluge iz Ujedinjene Kraljevine ili
• … prevozi robu preko Ujedinjene Kraljevine ili
• … upotrebljava materijale i robu iz Ujedinjene Kraljevine za trgovinu u okviru povlaštenih dogovora s partnerskim zemljama EU-a.

To primjerice znači sljedeće:
• morat ćete podnijeti carinske deklaracije za uvoz u Ujedinjenu Kraljevinu ili izvoz robe iz nje ili pri prijevozu robe kroz Ujedinjenu Kraljevinu
• uz carinsku deklaraciju možda ćete trebati dostaviti i podatke o sigurnosti i zaštiti
• za uvoz ili izvoz određene robe (npr. otpada, određenih opasnih kemikalija, GMO-a) bit će vam potrebna posebna dozvola
• morat ćete ispuniti dodatne formalnosti u slučaju uvoza trošarinske robe (alkohola, duhana ili goriva) u Ujedinjenu Kraljevinu ili izvoza te robe iz nje
• u pravilu ćete morati obračunati PDV u zemlji EU-a u koju uvozite robu iz Ujedinjene Kraljevine. Bit ćete oslobođeni plaćanja PDV-a u EU-u na svu robu koju izvozite u Ujedinjenu Kraljevinu, no morat ćete se pridržavati svih pravila o PDV-u za uvoz u Ujedinjenu Kraljevinu
• pri transakcijama s Ujedinjenom Kraljevinom morat ćete se pridržavati pravila i postupaka za PDV koji se razlikuju od onih za transakcije unutar EU-a

Promjene bi mogle biti još veće ako se do kraja prijelaznog razdoblja ne postigne sporazum EU-a s Ujedinjenom Kraljevinom. U tom slučaju, uz prethodno navedene formalnosti:
• morat ćete platiti i carinu na robu koju unesete u EU iz Ujedinjene Kraljevine.
• kvote za određenu robu koja ulazi u EU iz Ujedinjene Kraljevine mogle bi utjecati na vas.
Osim toga, trebali biste imati na umu da materijali ili procesi iz Ujedinjene Kraljevine, ako ih upotrebljavate, neće više imati „podrijetlo” u okviru postojećih povlaštenih dogovora EU-a.
Što se prije pripremite za te promjene, manji je rizik da će se vaše poduzeće suočiti s velikim poremećajima nakon prijelaznog razdoblja.

U popisu u nastavku navedeni su neki praktični koraci koje biste trebali poduzeti kako biste se pripremili:
• RAZGOVARAJTE sa svojim poslovnim partnerima. Kraj prijelaznog razdoblja mogao bi utjecati i na vaš lanac opskrbe pa trebate biti svjesni i njegovih posljedica za vaše dobavljače, posrednike ili prijevoznike.
• OBRATITE SE svojim lokalnim nadležnim tijelima i centrima za savjetovanje kako biste dobili sve pojedinosti i objašnjenja o tome kako se pripremiti za kraj prijelaznog razdoblja. Podaci za kontakt za svaku državu članicu nalaze se u nastavku.
• PREGLEDAJTE internetsku stranicu Europske komisije na kojoj se nalaze detaljne „obavijesti o spremnosti” o širokom rasponu tema kako bi se poduzećima pomoglo da se pripreme za sve posljedice Brexita.
• DJELUJTE sada! Ne čekajte kraj prijelaznog razdoblja za razmišljanje o potrebnoj prilagodbi. Neki od procesa i postupaka koje trebate provesti mogli bi potrajati, pa biste trebali početi što prije kako bi vaše poduzeće izbjeglo nepotrebne poteškoće