TIM4PIN MAGAZIN 10/2013.

PISMO GLAVNOG UREDNIKA

 Poštovani čitatelji!

Ušli smo u zadnje tromjesečje 2013. godine, što znači da prilično pouzdano možemo sagledavati ispunjenje ciljeva i planova, koje smo prošle godine u ovo vrijeme, sebi zadali. Stupanj njihova ispunjenja i procijenjeni gospodarsko-financijski trendovi, osnova su izrade operativnih i financijskih planova i projekcija za naredno trogodišnje razdoblje. Razloga za veliki optimizam nema, no jednako tako niti za destruktivni pesimizam.

Potrebno je biti realan i svjestan, da je nužno s više rada, i boljeg rada, osobnu i javnu potrošnju svesti u one okvire, koje smo davno premašili. Koliko smo u tome sudjelovali, koliko smo o tome bili pitani i koliko smo na to mogli utjecati, drugo je, i danas malo važno pitanje. No, važan je sadašnji rezultat, baziran na prošlosti, a on se može kratko predstaviti s par riječi – dugovi, deficit, neefikasnost, nezaposlenost i td. U toj se situaciji nismo našli preko noći, a niti ćemo iz nje tako brzo i lako izaći.

U tim okolnostima svjedočimo najavu daljnjeg niza Vladinih mjera, kojima je cilj konsolidacija državnog prora- čuna i promjena negativnog trenda gospodarskih aktivnosti, kao jedinoj zdravoj osnovi izlaska iz krize. Uz sve to su naglašenije i zakonodavne aktivnosti na podizanju porezne i financijske discipline, te transparentnosti poslovanja svih subjekata na društveno-ekonomskoj sceni. Pored gospodarskih i proračunskih subjekata, i ne- profitni sektor u vrlo skoroj budućnosti može očekivati niz sustavnih zakonskih promjena usmjernih k navede- nom cilju.

Ovih dana je Hrvatski Sabor raspravio prijedlog novog Zakon o udrugama, a operacionalizacija pojedinih odredbi ovog Zakona do konca će godine biti upotpunjena i novim, već duže najavljivanim, Zakonom o računo- vodstvu i financijskom upravljanju neprofitnih organizacija. U javnosti se o ovim propisima već duže vrijeme provodi javno savjetovanje, u kojemu smo i mi sudjelovali, a svakako ćemo toj temi i nadalje, počevši od ovoga broja, posvetiti dužnu pažnju.

U ovom smo broju časopisa, kao i u prethodnima, nastojali obraditi najaktualnija pitanja, koja trenutno za- okupljaju vašu stručnu pažnju. Koliko smo u tome uspjeli procijenit ćete čitajući brojne članke koje smo vam pripremili. Već mnogo puta smo vas pozvali na aktivnu suradnju, a činimo to i sada. Svima koji su se odazvali iskreno zahvaljujemo, duboko svjesni da su vaše sugestije, prijedlozi, prilozi, pohvale i kritike jedini pravi način trasiranja naše uređivačke politike, u funkciji vaših stručnih informacijskih potreba.

U ime uredništva pozdravljam vas s poštovanjem!

Glavni urednik: prof. dr. sc. Davor Vašiček

TIM4PIN MAGAZIN 10/2013.

Teme: Planiranje u sustavu proračuna 2014. - 2016., Eu fondovi - novi izvori financiranja u sustavu riznice, Pravna zaštita i javna nabava, Novi zakoni o udrugama, Računovodstvo PDV-a, Uloga i odgovornosti čelnika JLP(R)S, Energetska učinkovitost zgrada
Broj stranica: 124
Izdanje: listopad 2013.

PRETPLATI ME NA ČASOPIS

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815
Više o TIM4PIN Magazinu