TIM4PIN MAGAZIN 11/2013.

PISMO GLAVNOG UREDNIKA

Poštovani čitatelji!

Na početku časopisa obično se osrvrćemo na situaciju u našoj ekonomskoj i političkoj stvarnosti. Događaji i ak- tualna zbivanja mijenjaju se, no nažalost zajednički im je nazivnik da nas kratkoročno ne raduju niti ohrabruju. I zato ovaj put nećemo o tome, jer smo već dovoljno informacijski okupirani štrajkovima u zdravstvu, novim i starim finanijskim aferama, skidanjem ploča s dvojezičnim natpisima i definicijom braka, dok istodobno tone- mo na globalnoj ljestvici konkurentnosti i ulazimo u zonu prekomjernog proračunskog deficita, gdje nas sve izvjesnije čeka MMF.

Osvrnimo se stoga na neke važne stručne teme obrađene u ovome broju časopisa. Posebno se značajnim čini intenziviranje aktivnosti na podizanju razine efikasnosti upravljanja državnom imovinom. Državna bilanca, s obrazloženjem čekanja na okončanje procesa sukcesije, zapostavljena je i podcijenjena već dva desetljeća i zaista je krajnje vrijeme da se ovaj temeljni izvještaj o stanju i financijskom položaju države reafirmira. Institu- cionalno i zakonski su napravljene sve pretpostavke, a sada je na redu široka aktivnost svih korisnika državne imovine da sustavno popišu imovinu koju koriste i da usklade ili ustroje svoje knjigovodstvene evidencije, prema stvarnom stanju. Idealan trenutak za ove aktivnosti je upravo nadolazeće razdoblje provođenja redovitog go- dišnjeg popisa imovine i obveza za 2013. godinu. O tome više pišemo u prvom članku časopisa, a sigurno je da će ova kompleksna tema biti zastupljena i u sljedećim brojevima.

Zbog specifične primjene sustava PDV-a u sustavu proračuna i neprofitnih organizacija i u ovom broju pažnju posvećujemo važnom pitanju ispostavljanja računa, kao osnovi funkcioniranja ovog sustava. Uz navedeno, sa- držajem časopisa nastojali smo, kao i do sada, obuhvatiti široku lepezu vrlo aktualnih ekonomskih, pravnih i financijskih tema. Ovaj broj je pretposljednji u 2013. godini, i prilika je ovdje pozvati vas na nastavak suradnje i u sljedećoj pretplatničkoj godini. Ponuda stručne literature je bogata, i pred vama je ponovo odluka što čitati iduće godine.

Nadamo se i vjerujemo, da je naš časopis u svojoj prvoj godini izlaženja ispunio vaša očekivanja i opravdao vaše povjerenje, te da ostajemo zajedno u kreiranju efikasnog i ekonomičnog proračunskog i neprofitnog sektora, kako propisi i praksa ne bi bili dvije oprečne strane. Zahvaljujemo na primljenim pohvalama, kao i sugestijama  i prijedlozima, koje smo nastojali uvažiti.

Glavni urednik: prof. dr. sc. Davor Vašiček

TIM4PIN MAGAZIN 11/2013.

Teme: Upravljanje državnom imovinom, Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovori o djelu, Konačun obračun poreza pri ispati zadnje plaće, Provjera kvalitete rada unutarnje revizije, Novosti u zakonu o javnoj nabavi
Broj stranica: 123
Izdanje: studeni 2013.

PRETPLATI ME NA ČASOPIS

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815
Više o TIM4PIN Magazinu