TIM4PIN MAGAZIN 1/2016.

PISMO GLAVNOG UREDNIKA

Prije svega, neka nam je poslovno i osobno sretna ova nova, snijegom započeta 2016. godina!

Kao i početkom prethodne, i u ovu godinu smo, barem što se politike tiče, ušli na sličan način. Prethodne smo godine iščekivali ishod predsjedničkih izbora, a sada, nakon duge, neizvjesne i običnim građanima nerazumljive postizborne kombinatorike iščekujemo formiranje nove Vlade. Premijera smo nedavno, a nove ministre ćemo, nadamo se, uskoro upoznati. Za dobrobit svih nas, želimo im mirnije more i neka uspješno kormilare brodom na koji smo ukrcani.

Početak njihovog konkretnog rada zasigurno će donijeti i niz zakonskih promjena, koje će kao i obično zahtijevati brojne prilagodbe i aktivnosti u financijskoj, poreznoj i računovodstvenoj praksi. Već nas desetljećima prati famozni pojam reforma, pa zapravo kontinuirano imamo reforme reformi. Nema sumnje, one su i opet pred nama. Za njihovo administrativno provođenje srećom smo dobro uvježbani.

Nastupajuća 2016. godina je i četvrta godina od pokretanja časopisa kojega upravo čitate. Vjerujemo da će on i u ovoj godini imati važnu i korisnu ulogu u vašemu informiranju i praktičnom sagledavanju predstojećih novina. Valja ih očekivati u poreznom sustavu i ključnim pravnim, ekonomskim i financijskim područjima djelovanja javnog sektora.

Od javnog sektora ambiciozno se i dalje očekuje da konačno postane jedan od ključnih generatora konkurentnosti i bolje poduzetničke klime. S obzirom na to da smo profesionalno i egzistencijalno dio toga sektora, od nas se zapravo očekuje da radimo efikasnije i bolje. Naravno, barem u početku, za istu ili manju plaću i s manje suradnika. Nadamo se da će to biti investiranje u bolju budućnost u kojoj ćemo održivo rasti, biti mnogo manje zaduženi i mnogo više zaposleni.

Uređivačka politika našega časopisa i u 2016. godini temeljit će se primarno na obradi financijskih, računovodstvenih i mikroekonomskih tema s naglaskom na praktičnu razradu i primjenu zakonskih i podzakonskih normi. Time ćemo nastojati, osim izvora stručnih informacija biti i Vaš priručnik u svakodnevnom radu. O nizu aktualnih stručnih tema pišemo i u ovom broju časopisa, a naravno pisat ćemo i ubuduće. Također, savjetnička služba, kao kontinuirana podrška časopisu, dodatno je ekipirana za područje poreznog savjetovanja i revizije te smo vam spremni stručno pomoći i u rješavanju najsloženijih specifičnih poslovnih izazova i situacija.

Na kraju, želim se u ime uredništva zahvaliti na povjerenju svim pretplatnicima. Bili bismo zahvalni, ako biste naš časopis preporučili i Vašim poslovnim kolegama i suradnicima.

Vaša preporuka najbolji nam je kompliment i način afirmacije. Nadamo se da ih zaslužujemo.

Srdačan pozdrav!

Glavni urednik: prof. dr. sc. Davor Vašiček

TIM4PIN MAGAZIN 1/2016.

Teme: Što nam predviđaju Jesenske prognoze Komisije?, Potpore male vrijednosti za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa, Dodjela nekretnina u državnom vlasništvu na korištenje udrugama, Pripreme za izradu fi nancijskih planova i državnog proračuna za razdoblje 2016. – 2018., Godišnji fi nancijski izvještaji u sustavu proračuna za 2015. godinu, Priznavanje prihoda i rashoda za 2015. godinu i povrati u državni proračun, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifi kaciji, Bilješke uz fi nancijske izvještaje i Obrazac: UDJ, Inventurne razlike, Otpis i rashodovanje dugotrajne imovine u sustavu proračuna, Izmjene u fi nancijskom izvještavanju u sustavu proračuna u 2016. godini, Obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije, Promjena statusa u sustavu PDV-a u 2016. godini, Konačni obračun PDV-a u zadnjoj prijavi za 2015. godinu, Prvo izvješće o nenaplaćenim dospjelim potraživanjima, O izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, Neka pitanja u vezi s planom nabave, Obavljanje poslova kojih nema u sistematizaciji poslova, Zapošljavanje i rad maloljetnika, Različiti pogledi na CBA analizu na primjeru izgradnje autoceste, Financiranje projekata obrazovnih institucija i udruga iz PRR-a 2014. – 2020., Autentično vodstvo – kako ostvariti puni voditeljski potencijal?, Financiranje JLP(R)S u uvjetima nedonošenja proračuna, Obračun amortizacije u neprofi tnim organizacijama, Financijski izvještaji neprofi tnih organizacija za 2015., Neka pitanja u provođenju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina, Naknade korisnika državnog proračuna, Plaće, Naknada plaće zbog bolovanja i druge nesposobnosti za rad, Drugi dohodak, Primici izuzeti od ovrhe, Financijske obavijesti, Ostale informacije
Broj stranica: 135
Izdanje: siječanj 2016.

PRETPLATI ME NA ČASOPIS

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815
Više o TIM4PIN Magazinu