TIM4PIN MAGAZIN 1/2017.

PISMO GLAVNOG UREDNIKA

Poštovani čitatelji!

Prije svega, na samom smo početku nove godine što je prilika da si još jednom zaželimo poslovni uspjeh, dobro zdravlje i osobnu sreću!

Također posebnu zahvalnost izražavamo svima vama koji ovo čitate, jer to znači da ste i nadalje ostali naš čitatelj ili ste se kao novi pretplatnik odlučili ukazati nam svoje povjerenje.

Primjena brojnih reformiranih poreznih propisa zasigurno je u fokusu našega radnog angažmana u prvim danima 2017. godine. To je iznimno važno jer porezne novine izravno utječu na prve ovogodišnje obračune plaća i drugog dohotka, ali i na eventualne promjene poreznog statusa u sustavu PDV-a i poreza na dobit.

Mnogo smo toga imali prilike saznati već prije stupanja na snagu novih zakonskih rješenja, pa se u dobroj mjeri i pripremiti. Jesmo li i koliko zadovoljni ili nezadovoljni poreznim promjenama ostaje svakom ponaosob proračunati ili procijeniti, no prema najavama zakonodavaca ovakva porezna politika trebala bi biti korak bliže stvaranju bolje poduzetničke klime i pravednijem snošenju poreznih tereta građana i poduzetnika.

Tome bi svakako trebala pridonijeti i nova regulacija sustava javne nabave koja već niz godina izaziva brojne kontroverze i prijepore između naručitelja i neodabranih ponuditelja. Egzaktni kriterij najniže cijene ustupio je mjesto „ekonomski najpovoljnijoj ponudi“. Uvođenjem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kao jedinog kriterija, stvaraju se zakonske pretpostavke i ispunjavaju očekivanja poduzetnika, ali i naručitelja da će provedeni postupci nabave rezultirati „najboljom vrijednošću za novac“. Nadajmo se da će praksa koja je pred nama to i potvrditi.

Početak i prvi mjeseci svake godine iznimno su zahtijevni za sve računovodstvene i financijske službe. Pred vama su, uz svakodnevne obveze praćenja poslovanja i pripreme za izradu financijsih izvještaja. To svakako podrazumijeva obrade elaborata o provedenom popisu, obračune ispravka vrijednosti imovine, usklađivanje analitičkih i sintetičkih evidencija, godišnje obračune poreznih obveza i niz drugih poslova kojima se zaključuje prethodna godina. U tom smislu nastojali smo vam sadržajem ovoga broja časopisa što više pomoći.

Prema vremenskim prognozama uskoro bismo mogli dočekati i prvi ovodišnji snijeg. Obistine li se prognoze, iskoristite svakako priliku udahnuti njegovu svježinu koji dan ili bar koji sat. Poslije toga i poslovne obveze bit će lakše.

Srdačan pozdrav s poštovanjem,

Glavni urednik: prof. dr. sc. Davor Vašiček

TIM4PIN MAGAZIN 1/2017.

Teme: Jesenski paket Europskog semestra 2017., Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2017. godinu, Mogućnosti zaduživanja i davanja jamstava JLP(R)S-a u 2017. godini, Priznavanje prihoda i rashoda u 2016. i povrati u državni proračun, Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu, Napomene uz RAS-funkcijski za proračunske korisnike, Inventurne razlike, Otpis i rashodovanje dugotrajne imovine u sustavu proračuna, Novine u Zakonima o porezu na dohodak i doprinosima, Novine u Općem poreznom zakonu od 1. siječnja 2017., Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2017. godini, Izmjene poreza na dobit i PDV-a, Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi, Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Natječaj u najavi – Provedba programa društveno korisnog učenja, Obračun amortizacije u neprofitnim organizacijama, Prijelaz neprofitne organizacije iz sustava dvojnog u sustav jednostavnog knjigovodstva, Pomoći JLP(R)S-ima iz Državnog proračuna za 2017. godinu, Sporna pitanja ovrhe komunalne naknade, Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina, Naknade korisnika državnog proračuna, Plaće, Naknada plaće zbog bolovanja i druge nesposobnosti za rad, Drugi dohodak, Primici izuzeti od ovrhe, Financijske obavijesti, Ostale informacije
Broj stranica: 126
Izdanje: siječanj 2017.

PRETPLATI ME NA ČASOPIS

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815
Više o TIM4PIN Magazinu