TIM4PIN MAGAZIN 1/2018.

PISMO GLAVNOG UREDNIKA

Poštovani čitatelji!

Na samom početku nove godine, kao što i priliči, zaželimo si poslovni uspjeh, dobro zdravlje i osobnu sreću!

Blagdani su uglavnom prošli i sada će mnogi od nas najprije bilancirati efekte suvišnih kalorija na kućnim vagama, a također i prazniti svoje mobilne telefone od brojnih komercijalnih čestitki koje su zamijenile one klasične, rukom pomno pisane i osmišljene. Božićni mir i novogodišnju buku sada valja ponovo zamijeniti ustaljenim radnim ritmom.

Početak godine po pravilu vrlo je zahtjevan za sve u računovodstvenim i financijskim službama. Godinu koja je za nama treba završiti prikupljanjem nedostajuće dokumentacije, obradom elaborata o provedenom popisu, obračunima ispravka vrijednosti imovine, usklađivanjem analitičkih i sintetičkih evidencija, godišnjim obračunima poreznih obveza i nizom drugih poslova kojima se zaključuje prethodna godina. Istodobno valja pratiti i poslovanje u tekućoj godini u okolnostima uvijek ponešto promijenjenih zakonskih okvira. Srećom, na prijelazu u ovu godine nema ih puno.

Najbolju novogodišnju čestitku svima nam je ovih dana uputio ministar financija. Kako ministar navodi, prvi put od samostalnosti Hrvatske proračun opće države je završio u suficitu. To znači da su javni prihodi nadmašili javne rashode. Značajan doprinos tome svakako je dala vrlo uspješna turistička sezona, ali i sve viša razina financijske discipline u naplati poreznih prihoda. Ove činjenice doprinijet će i smanjivanju javnog duga u BDP-u koji bi se prema procjeni trebao spustiti ispod 80 %. Nadajmo se da će se ovi trendovi i dobri rezultati nastaviti i u 2018. godini, što bi stvorilo pretpostavke za najavljivana sustavna porezna rasterećenja od iduće godine.

Na početku nove poslovne godine želimo izraziti posebnu zahvalnost svima vama koji ste i nadalje ostali naš čitatelj ili ste se kao novi pretplatnik odlučili ukazati nam svoje povjerenje. Uređivačka politika našega časopisa i u 2018. godini temeljit će se primarno na obradi financijskih, računovodstvenih i mikroekonomskih tema s naglaskom na praktičnu razradu i primjenu zakonskih i podzakonskih normi. Time ćemo nastojati, osim izvora stručnih informacija biti i vaš priručnik u svakodnevnom radu.

Za razliku od prethodnih godina, kada smo dinamiku izlaženja časopisa ciljali na drugu dekadu tekućeg mjeseca, ove ćemo godine nastojati s časopisom izlaziti ranije kako su nam mnogi od vas sugerirali.

Vjerujemo da ćemo time, uvažavajući vaše potrebe, još više doprinjeti korisnosti stručnog štiva koje u svakom broju donosimo.

Srdačan pozdrav s poštovanjem!

Glavni urednik: prof. dr. sc. Davor Vašiček

TIM4PIN MAGAZIN 1/2018.

Teme: Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu, Računovodstveni postupci s inventurnim razlikama, Priznavanje prihoda i rashoda za 2017. godinu, Otpis i rashodovanje dugotrajne imovine u sustavu proračuna, Napomene uz RAS-funkcijski za proračunske korisnike, Zaduživanje i davanje jamstava JLP(R)S u 2018. godini, Aktualnosti u procesu dovršetka Europske ekonomske i monetarne unije, Porezni tretman prava iz kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a u 2018. godini, Položaj kulture u sustavu PDV-a – odnos oslobođenja i sniženih stopa, Neoporezivi troškovi službenog putovanja državnih službenika, Primici po osnovi drugog dohotka u sustavu mirovinskog osiguranja, Matični broj građana (MBG) i osobni identifikacijski broj (OIB), Osvrt na novi Zakon o reviziji, Pravo na žalbu gospodarskih subjekata, Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, URBIS – Novi instrument tehničke podrške urbanim projektima, Obračun amortizacije u neprofitnim organizacijama, Porez na dobit u paušalnom iznosu, Načelo onečišćivač plaća u obračunu cijene prikupljanja komunalnog otpada
Broj stranica: 117
Izdanje: siječanj 2018.

PRETPLATI ME NA ČASOPIS

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815
Više o TIM4PIN Magazinu