TIM4PIN MAGAZIN 2/2016. + DODATAK: AKTUALNE INFORMACIJE

PISMO GLAVNOG UREDNIKA

Poštovani čitatelji!

Iz mnogih naših gradova ovih dana stižu vijesti i slike o smjenama gradonačelnika. Smijenjeni nisu nervozni niti ljuti. Nasmiješenih lica, ni ne izbjegavaju novinarske fotoaparate i mikrofone. Bile bi to nevjerojatne scene kada se ne bi radilo samo o predaji gradske vlasti i ključeva grada maškarama. Vrijeme fašnika svake godine iznova pruža priliku svima da maskirani, kroz alegoriju, ironiju i humor izraze svoj alter ego, narugaju se poznatim osobama te naglase karikaturna, ponekad i bizarna obilježja njihova lika i djela. Granice dobrog ukusa između humora, ironije i sarkazma nisu definirane, a maškare na živopisan način nerijetko poručuju ono što i brojni grafiti na pročeljima zgrada i javnih površina. Javne ličnosti imaju tako priliku vidjeti kako njihove nesavršenosti vidi i doživljava narod, njihova publika, njihovi birači, simpatizeri i oponenti. Ove godine spektar osoba i događaja, posebno s javne političke scene, vrlo je bogat i inspirativan. Čitava plejada visokih dužnosnika napustila je državno kormilo, a nova ga je preuzela, odnosno još uvijek preuzima. Zasigurno će kroz čitavo vrijeme fašnika i bivši i aktualni šefovi državnih resora biti nadahnuća za karnevalsko karikiranje na ulicama i trgovima.

Istodobno s ovim veselim zbivanjima, veljaču će obilježiti i ozbiljne aktivnosti na pripremi državnog proračuna koji će jasno pokazati pravce i dinamiku reformi koje su tako dugo najavljivane. Bit će to prvo suočavanje želja i namjera novih ministara s realnim mogućnostima naših javnih financija. A one su, kao što već dugo znamo, skromne i mnogočime determinirane. Izbjegavaju se u javnosti koristiti termini rezovi i uštede, pa se radije koriste izrazi kao što su preraspodjele, restrukturiranje i racionalizacije, no njihovo stvarno značenje ipak nije ništa drugo nego apsolutno smanjenje određenih segmenata javne potrošnje ili preusmjeravanje sredstava prema drugačijim prioritetima. U okolnostima kada javni prihodi ne mogu rasti i kada se zaduživanje mora smanjiti, jedini način da netko dobije više je da netko drugi dobije manje. Biti će to teška i nezahvalna misija koja se ipak mora dogoditi. Kako sada izgleda, za početak će deblji kraj izvući zaposleni u javnom sektoru, neprofitni mediji i razne organizacije civilnoga društva, o čemu se najviše polemizira. No, prerano je još o svemu govoriti i nagađati pa stoga pričekajmo. Na stručnom zakonodavnom planu za sada vlada zatišje. To je i razumljivo s obzirom na to da su sva ministarstva još u tijeku primopredaje, a novi potezi na izmjenama u regulativi mogući su tek kada nova Vlada i suštinski profunkcionira.

Posla nam naravno, i bez usvajanja novih pravila i postupaka, ne nedostaje. Siječanj i veljača razdoblja su intenzivnog rada na financijskom i poreznom izvještavanju, izradi Izjave o fiskalnoj odgovornosti, otvaranju poslovnih knjiga i usporednom praćenju tekućeg poslovanja. Upravo u tom smislu sadržajno je koncipiran naš prvi ovogodišnji te ovaj drugi broj časopisa. Nastojali smo obuhvatiti teme za koje smatramo da su relevantne u opisanom kontekstu.

Hvala svima vama koji i ove godine čitate naš časopis! Srdačno vas i s poštovanjem pozdravljamo!

Glavni urednik: prof. dr. sc. Davor Vašiček

TIM4PIN MAGAZIN 2/2016. + DODATAK: AKTUALNE INFORMACIJE

Teme: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike, Financiranje udruga – izbjegavanje sukoba interesa u raspolaganju javnim sredstvima, Vijeća nacionalnih manjina kao proračunski korisnici, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za JLP(R)S, Standardizacija materijalnih rashoda s ciljem ostvarivanja ušteda, Primjena novosti u izradi Obrasca PFU u 2016. godini, Prijava poreza na dohodak i primjena posebnog postupka oporezivanja za 2015. godinu, Ovrha na primanjima, Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak iz inozemstva i oporezivanje kapitalnih dobitaka u 2016. godini, Naknada štete i PDV, Izvještavanje o sustavu unutarnjih kontrola za 2015. godinu, Izuzeća za sektorske naručitelje, Nove vrijednosti europskih pragova, Računovodstveno evidentiranje troškova u okviru EU projekta – najčešća pitanja, Iskustvo u provedbi i izvještavanju u okviru Erasmus+ projekta, Principi izrade CBA analize, Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija, Primjena jednostavnog knjigovodstva u udruzi, Neka pitanja u provođenju legalizacije objekata, PDV i usluge obrazovanja, Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina, Naknade korisnika državnog proračuna, Plaće, Naknada plaće zbog bolovanja i druge nesposobnosti za rad, Drugi dohodak, Primici izuzeti od ovrhe, Financijske obavijesti, Ostale informacije
Broj stranica: 122
Izdanje: veljača 2016.

PRETPLATI ME NA ČASOPIS

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815
Više o TIM4PIN Magazinu