TIM4PIN MAGAZIN 6/2013.

PISMO GLAVNOG UREDNIKA

 Poštovani čitatelji!

I lokalni izbori su konačno iza nas. S izlaznošću od preko 43% biračkog tijela, na 5490 biračkih mjesta u dru- gom je izbornom krugu izabrano 12 župana, 85 gradonačelnika i 164 općinska načelnika. Na novima i novima starima čelnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je, da svom svojom umiješnošću i raspoloživim a vrlo ograničenim resursima, prionu stvaranju što boljih uvjeta života i rada u lokalnim sredinama. Tu se posebno značajnim ističe stvaranje prijateljskog poslovog okruženja za privlačenje i pokretanje investicija, a time i lokalnog ekonomskog razvoja, koji znači zapošljavanje i prosperitet. U tom kontekstu, vrijedno je spo- menuti aktivnosti koje su i u Republici Hrvatskoj započele u okviru međunarodnog regionalnog BFC projekta tj. certificiranja gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem (engl. Business Friendly communities). Program certifikacije predstavlja jedinstvenu inicijativu u regiji jugoistočne Europe, koja utječe na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba otkloniti prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogućiti bolje rezultate u privlačenju domaćih i stranih investicija i uvođenje novih tehnologija, kreiranje novih radnih mjesta i opću modernizaciju društva. Kako nositelj projekta, Centar za lokalni ekonomski razvoj (CLER) ističe: „certifikacija gradova/općina znači ispunjenje određenih standarda, tj. određeno jamstvo, da će postojeći poduzetnici, kao i potencijalni investitori dobiti usluge i informacije, na način koji olakšava poslove, a koji spadaju u nadležnost lokalnih uprava“. Na regionalnoj konferenciji, koja će se održati 12. lipnja 2013. u Zagrebu, doznat ćemo i prve hrvatske nositelje ovoga certifikata.

U okviru sustavnog uređivanja poreznog sustava, stručna javnost s nestrpljenjem očekuje i konačno usvajanje značajnih promjena u sustavu PDV-a, koje su izravno povezane s vrlo skorim ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju. Za proračunske subjekte naročito su bitna nova rješenja, kojima će se osigurati kontinuitet poreznih oslobođenja od PDV-a u realizaciji započetih i budućih projekata sufinanciranih iz EU fondova. Naime, iz raspoloživog Prijedloga Zakona o PDV-u nije moguće nazrijeti kako će se operativno riješavati ovo krucijalno financijsko pitanje, jer novi Zakon ne sadrži ova oslobođenja, a poznato je da sheme financiranja iz EU fondova ne uključuju navedena porezna opterećenja.

Pred usvajanjem su i izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi, koje su usmjerene na skraćivanje postupaka i ukidanje administrativnih barijera, zbog kojih se u praksi nerijetko događalo da su se zbog suštinski nevažih formalnosti odbacivale dobre ponude.

U području računovodstva javnog sektora značajne novine i zahtjeve računovođama javnih poduzeća donosi novi Zakon o transparentnosti financijskih tijekova između države i javnih poduzetnika. Ovaj Zakon predstav- lja implementaciju Direktive Komisije 2006/111/EZ, koja je od 2006. godine u primjeni za zemlje članice EU. Cilj i svrha ovoga Zakona je jasno praćenje i prezentiranje financiranja javnih poduzeća iz državnih i ostalih izvora. Na međunarodnoj računovodstvenoj sceni intenziviraju se aktivnosti na primjeni Međunarodnih raču- novodstvenih standarda za javni sektor (IPSAS), a za nas je posebno značajna inicijativa uvođenja Europskih računovodstvenih standarda za javni sektor (EPSAS), koji će se ubrzano razvijati prema posebnostima i potrebama efikasnog financijskog upravljanja na razini EU. To u dogledno vrijeme, podrazumijeva i obvezatnost implementacije novih računovodstvenih sustava u zemljama članicama, a to znači i Hrvatskoj.

Uz niz aktualnih praktičnih tema, koje su autori obradili, u ovom broju časopisa objavljujemo i šire napise o prethodno navedenim temama.

I na kraju, za sve vas koji ste se pitali tko je lice na naslovnici ovoga broja časopisa, otkrivam da je riječ o našoj mladoj savjetnici Maji Petričko, mag. oec. Uredništvo časopisa odlučilo je u nekoliko narednih brojeva, umjesto apstraktnih grafičkih motiva i osoba, vizualno vam predstaviti svoje djelatnike, suradnike i aktivnosti. Nadamo se da će vam naš pristup biti prihvatljiv, te vas u tom uvjerenju, srdačno pozdravljam!

Glavni urednik: prof. dr. sc. Davor Vašiček

TIM4PIN MAGAZIN 6/2013.

Teme: Polugodišnji financijski izvještaji, Elektronička javna nabava, Nabava softvera, Klasteri, Isplata ugovora o djelu nerezidentima, Nadzor rada i akata JLP(R)S
Broj stranica: 125
Izdanje: lipanj 2013.

PRETPLATI ME NA ČASOPIS

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815
Više o TIM4PIN Magazinu