TIM4PIN MAGAZIN 6/2016.

PISMO GLAVNOG UREDNIKA

Poštovani čitatelji!

Ovih smo dana konačno dočekali i dobre vijesti o makroekonomskim kretanjima. Društveni bruto proizvod šesti kvartal zaredom bilježi rast, a u zadnjem je kvartalu dosegao rast od 2,7 %. Bilježimo i porast industrijske proizvodnje te smanjenje stope nazaposlenosti. Čija je to zasluga manje je važno za obične građane. Neki stručnjaci čak smatraju da rast uopće nije odraz prošle i sadašnje politike, nego naprosto rezultanta ekonomskih kretanja u okruženju koje karakteriziraju niske cijene nafte, niže kamatne stope i dobrih rezultata u turizmu. Bilo kako bilo, neka se samo tako nastavi još znatno bržim tempom, kako bismo uspjeli dovoljno zaraditi za otplatu kamata na dugove i bar malo za podizanje standarda.

Situacija na političkoj sceni dobro je poznata i zbunjujuća. Danima naime svjedočimo prijeporima i nesuglasicama na samom političkom vrhu. Takvo ozračje političke neizvjesnosti zasigurno nije stimulativno za pokretanje i provođenje reformi, pa čak niti za obavljanje poslova na zatečenoj razini. Vjerujemo i nadamo se da će se vrlo skoro situacija optimizirati, a „jedra razvoja i napretke razapeti“.

Za razliku od zahlađenja odnosa među političkim strankama, temperature zraka pokazuju zatopljenje i jasno nam najavljuju dolazak ljetnih dana. Neke prognoze najavljuju vrlo vruće ljeto, a valja se nadati da će se to odraziti i na dolazeću turističku sezonu od koje nam uvelike ovisi prihodna strana proračuna i zapošljava nje brojnih „sezonaca“.

U području naše financijsko računovodstvene struke, za sada nema radikalnih promjena, a ne bi ih trebalo niti biti. Sustavi su metodološki postavljeni na suvremenim temeljima, a na manje korekcije smo navikli. U području računovodstva poduzetnika u tijeku je rasprava o izmjenama Zakona o računovodstvu, koji je stupio na snagu početkom ove godine. Još nije ni implementiran u svim svojim odredbama, a već se mijenja. Bilo je to i za očekivati s obzirom na kritiku odredbi koje su u našu praksu uvele jedinstveni kontni plan, te neprecizno definiranu obvezu licenciranja za računovodstvene poslove. Proširenje obuhvata obvezne revizije financijskih izvještaja pojedinih kategorija poduzetnika također je predmet prijepora i usklađivanja. Uskoro ćemo saznati čime su rezultirali.

U ovom smo broju časopisa nastojali obuhvatiti i obraditi aktualne teme, pri čemu prednjači ukidanje pečata i žigova te novine u provođenju unutarnje kontrole u javnom sektoru. Nadamo se da će ostali tekstovi biti korisni u otklanjanju određenih stručnih dvojbi u vašem radu.

Ovim brojem stigli smo do pretplatničkog polugodišta, te vas pozivamo da preporučite naš časopis svojim suradnicima i kolegama kako bi nam se pridružili u drugom polugodištu. Sa zahvalnošću na vašoj čitalačkoj vjernosti, srdačno vas pozdravljam!

Glavni urednik: prof. dr. sc. Davor Vašiček

TIM4PIN MAGAZIN 6/2016.

Teme: Aktualni makroekonomski trendovi u Hrvatskoj, Kontrola isplata sredstava prema proračunima i financijskim planovima, Donacije fizičkih osoba putem tzv. kasica javnim ustanovama u Republici Hrvatskoj, Aktualna pitanja u postupcima financiranja udruga iz javnih izvora, Kontrole Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu, Školske i predškolske ustanove u sustavu PDV-a, Mjesto oporezivanja dobara PDV-om, Nova regulativa unutarnje revizije u javnom sektoru, Pečati i žigovi – kako bez njih, Mirovinsko osiguranje osoba na stručnom osposobljavanju za rad, Razlozi isključenja i samokorigiranje, Tajnost podataka u postupcima javne nabave, Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima – provedba Mjere 7, Prestanak i likvidacija udruga, Revizija političkih stranaka, Vlastiti i ostali nespomenuti prihodi škola, Stanje nekretnine i obveza plaćanja komunalne naknade, Ovlasti lokalnog izvršnog tijela, Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina, Naknade korisnika državnog proračuna, Plaće, Naknada plaće zbog bolovanja i druge nesposobnosti za rad, Drugi dohodak, Primici izuzeti od ovrhe, Financijske obavijesti, Ostale informacije
Broj stranica: 117
Izdanje: lipanj 2016.

PRETPLATI ME NA ČASOPIS

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815
Više o TIM4PIN Magazinu