TIM4PIN MAGAZIN promo broj

PISMO GLAVNOG UREDNIKA

Poštovani čitatelji!

Pred vama je ogledni primjerak novog specijaliziranog časopisa za javni i neprofitni sektor koji će od početka sljedeće godine izlaziti pod nazivom TIM4PIN MAGAZIN.

Nazivom časopisa nastojimo izraziti usku povezanost njegova sadržaja s osnovnim ciljem nakladnika, a to je unaprjeđivanje i razvoj ideje i prakse javnog i neprofitnog sektora. Pretpostavka ispunjavanja cilja TIM4PIN – Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora svakako je i međusobna razmjena informacija, savjeta, spoznaja i iskustava stručnjaka i znanstvenika koje želimo ostvariti i putem ovoga časopisa. Ovaj timski rad nastojali smo kratko izraziti riječju TIM, a primarno područje djelovanja za proračun i neprofitne organizacije kraticom PIN.

Časopis želimo razviti u jedinstveni i sveobuhvatni informacijski portal koji će predstavljati pouzdani priručnik i vodič za primjenu općih i posebnih propisa, najbolje domaće i svjetske prakse te znanstvenih dostignuća. Uz to, časopis će sadržavati široki spektar relevantnih informacija potrebnih za vaše dnevne, ali napose i razvojne potrebe koje proizlaze iz reformi javnog sektora, razvoja civilnog društva i skorog pristupanja Europskoj uniji.

Sigurni smo da je među vama veliki broj samozatajnih stručnjaka čije je znanje i iskustvo dragocjeno. Pozivamo vas da se aktivno kao autori priključite uredništvu i putem časopisa podijelite svoje znanje s ostalim čitateljima.

Časopis će biti interdiciplinarnog karaktera što znači da će sadržavati široki spektar tema iz područja financija i financijskog upravljanja, računovodstva, revizije, poreza, prakse i regulative EU, ekonomike javnog sektora, prava, javne uprave, menadžmenta, informatike i drugih povezanih područja.

Kao takav, časopis je namijenjen širokom krugu stručne i upravljačke čitalačke publike na svim razinama. Uređivački, autorski i suradnički tim časopisa čini veliki broj naših eminentnih stručnjaka i znanstvenika koji će vam se predstavljati svojim prilozima u časopisu.

Konceptualno, časopis će se tematski sastojati od dvije glavne cjeline. Prva će sadržavati rubrike i članke o temama od zajedničkog interesa svih čitatelja neovisno u kojim institucijama i djelatnostima rade, dok će drugi dio biti posvećen specifičnim temama koje su aktualne samo za pojedine djelatnosti. Već u ovom oglednom broju nastojali smo tematski prikazati navedenu podjelu. Sadržaj i opseg časopisa prilagođavat će se vašim aktualnim potrebama za informacijama, a u dobroj će mjeri ovisiti i o zakonodavnim aktivnostima.

Uz tiskano mjesečno izdanje, časopis će istodobno biti publiciran i u elektronskom obliku koje je uključeno u jedinstvenu pretplatu od 1.100,00 kn godišnje.

U prilogu časopisa dostavljamo vam i ponudu za zasnivanje pretplate za 2013. godinu.

Nadamo se da ćete prihvaćanjem ponude izraziti svoju podršku i interes za uspješnim početkom i razvojem ovoga izdavačkog projekta.

U tom uvjerenju vam se zahvaljujemo i pozdravljamo s poštovanjem!

Glavni urednik: prof. dr. sc. Davor Vašiček

TIM4PIN MAGAZIN promo broj

Teme: Aktualnosti i propisi u pripremi, Fiskalna odgovornost i financijsko upravljanje
Broj stranica: 141
Izdanje: promo 2013.

PRETPLATI ME NA ČASOPIS

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815
Više o TIM4PIN Magazinu