Ministarstvo financija objavilo je na svojim internetskim stranicama dopunu Okružnice o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

Zbog posebnih okolnosti nastalih pojavom bolesti COVID – 19 Ministarstvo financija je Okružnicom od 20. ožujka 2020. objavilo da do daljnjega odgađa rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. svim obveznicima definiranim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu – proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dopunom navedene okružnice Ministarstvo financija utvrdilo je novi rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za sve obveznike i to 11. svibnja 2020.

DOPUNU OKRUŽNICE MOŽETE PREUZETI OVDJE