Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

EDUKACIJA


Informacije o našim edukacijama i stručnim usavršavanjima

Program izobrazbe u području javne nabave

TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje nositelj je ovlaštenja Ministarstva gospodarstva, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, KLASA: UP/I-406-01/13-01/04, Urbroj: 517-08-04-02-03-21-36 (Važi do: 15.03.2025.) za provođenje izobrazbe u području javne nabave i vodi se u Registru nositelja programa izobrazbe pod evidencijskim brojem 24. Ovlaštenjem je omogućeno da TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje provodi izobrazbe i programe usavršavanja u području javne nabave.

Izobrazba u području javne nabave traje 50 nastavnih sati te se pohađanjem izobrazbe dobiva potvrda temeljem koje možete pristupiti ispitu pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za trgovinu i politiku javne nabave, čijim polaganjem dobivate certifikat u području javne nabave.

Da bi se dobiveni certifikat obnovio, potrebno je u roku od 3 godine od datuma početka valjanosti certifikata pohađati programe usavršavanja u području javne nabave u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata. 

Sažetke životopisa predavača možete pogledati ovdje.

Programi usavršavanja u području javne nabave

Provode se u obliku poludnevnih (4 nastavna sata), jednodnevnih (8 nastavnih sati) ili dvodnevnih (16 nastavnih sati) programa u obliku predavanja i/ili radionica.

Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave

Aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora

Temeljem ishođene prethodne suglasnosti Ministarstva financija Klasa: 450-01/20-01/788, Urbroj: 513-11-20-3, od 29. prosinca 2020. (uvid u sadržaj dokumenta) TIM4PIN d.o.o. organizira i provodi stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora prema Godišnjem planu i programu aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2021. godinu.

Objavljeni programi aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja sadrže satnicu i mogući broj bodova stalnog stručnog usavršavanja koji će polaznici ostvariti po svakom području usavršavanja.