Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

EDUKACIJA

Financije i računovodstvo


FISKALNA ODGOVORNOST - Aktualnosti, novine i predaja izjave za 2023. (za JLP(R)S, ministarstva, trgovačka društva i ustanove kojima je rok predaje 2. travnja 2024.)

04.03.2024. webinar / on-line

Predavač: Savjetnici TIM4PIN-a i suradnici iz Ministarstva financija

Materijali: Prezentacijski materijal u PDF formatu.


Naknada za sudjelovanje 95€ (PDV uključen u cijenu)

Kraj ožujka svake je godine za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  te ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te trgovačka društva i ustanove obilježen je pripremom za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika. Rok za ovu skupinu obveznika je ove godine 2. travnja 2024. godine, s obzirom na to da je 31. ožujka ove godine nedjelja, a 1. travnja je Uskrsni ponedjeljak tj. oba su navedena dana neradni dani te se rok za predaju Izjava pomiče na prvi sljedeći radni dan, utorak 2. travnja 2024.  Priprema za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti prilika je za vlastitu kontinuiranu provjeru ispravnosti postupanja i primjenu obveznih internih procedura u poslovanju. Ove godine posebnosti proizlaze i iz činjenice da je 29. srpnja 2023. na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN, br. 85/23).


S obzirom na to da Upitnik i nadalje ostaje ključni alat za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i za samoprocjenu sustava, fokus ove radionice su pojašnjenja i otklanjanje dilema u svezi pitanja iz Upitnika po  područjima planiranja i izvršavanja proračuna/financijskih planova, javne nabave, računovodstva i izvještavanja te transparentnosti i upravljanja imovinom.

Webinar će biti interaktivan s mogućnošću postavljanja pitanja, no ako već sada imate pitanja koja želite da budu obrađena u sklopu prezentacije možete ih poslati na email: pitajcentar@tim4pin.hr. Molimo sudionike da svoje sugestije i pitanja dostave unaprijed kako bismo program dopunili i proširili specifičnostima iz vaše prakse.

Po okončanju edukacije, polaznicima će biti dostupne i snimke održanog predavanja.

Početak predavanja je 10:00 h, očekivano trajanje do 14:30 h. Pauze po potrebi.

Program

 I.    Osvrt na Izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti

(novi krug obveznika predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, upis u Registar trgovačkih društava obveznika predaje Izjave, novosti vezane za izmjene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika)

 II.  Uvod - pregled obveza iz Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

 1. Krug obveznika davanja Izjave do 2. travnja 2024. s posebnim osvrtom na nove obveznike koji ove godine Izjave daju po prvi put 
 2. ­Obrasci  Izjave o fiskalnoj odgovornosti/dodatni kriteriji za davanje Izjave na obrascu 1a
 3. Prilozi uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 
 4. Procedure iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti 
 5. Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti u slučaju primopredaje čelne dužnosti 
 6. ­Specifičnosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koje su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti 

 III. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

 •  3.1. PODRUČJE PLANIRANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
  ­
     - ­utvrđivanje reprezentativnog uzorka, tablice testiranja te ostali privitci uz Izjavu /predaja Izjave putem nove aplikacije 
  ­   - uključivanje očekivanog viška/manjak u proračun/financijski plan
  ­   - planiranje i višegodišnji plan uravnoteženja
  ­   - izmjene i dopune proračuna/financijskog plana
 •  3.2. PODRUČJE IZVRŠAVANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
  ­   - najznačajnija pitanja i važnost ažurnih i dobrih procedura
  ­   - stručno vrednovanje, učinkovitost investicijskih projekata (nova Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata 12/2023)
  ­   - uređenje ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
  ­   - osvrt na subvencije, donacije i pomoći 
  ­   - izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda, uzroci tužbi protiv državnih tijela
 •  3.3. PODRUČJE JAVNE NABAVE
  ­ 
   - primjena Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) 
  ­   - pitanja koja moraju odgovoriti obveznici koji nemaju javne nabave
  ­   - financijske korekcije nabave financirane iz EU projekata i njene posljedice ­                                  - trgovačka društva koja su obveznici Zakona o javnoj nabavi i ona koja to nisu – kako postupaju
 • 3.4.    PODRUČJE RAČUNOVODSTVA
  ­   - specifična računovodstvena pitanja
  ­   - provođenje popisa potraživanja i obveza po pojedinom vjerovniku i dužniku
  ­   - provođenje popisa imovine i obveza
  ­   - provođenje ispravka vrijednosti potraživanja i otpis potraživanja
  ­   - prati se stvaranje ugovornih obveza, osoba zadužena za financijsko računovodstveno poslovanje ima uvid u ugovore 
  ­   - usklađivanje prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna, podskupine 369/639
  ­   - novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu – za 2024. (vezan uz novi Zakon o proračunu)
 • 3.5.    PODRUČJE IZVJEŠTAVANJA I OSTALO
  ­ 
   - najznačajnija pitanja
  ­   - obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna/financijskog plana
  ­   - posebni izvještaji o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna
  ­   - osvrt na Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
 • 3.6.    TRANSPARENTNOST
  ­
     - objava dokumenata u strojno čitljivom obliku
  ­   - objava godišnjeg plana rada, financijskih planova  i financijskih izvještaja
 • 3.7.    UPRAVLJANJE IMOVINOM 
   
   - nepravilnosti i propusti u vezi s evidentiranjem, popisom i vrednovanjem te zakupom, nabavom i prodajom imovine
     - unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja i kontrola u području upravljanja imovinom 
     - strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama, planovi za ostvarenje strategija
     - analize prije stjecanja nekretnina 
     - procedura o upravljanju i raspolaganja nekretninama
 •    - korištenje službenih automobila