Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

EDUKACIJA

Financije i računovodstvo


FISKALNA ODGOVORNOST - Aktualnosti, novine i predaja izjave za 2023. (za proračunske i izvanproračunske korisnike na državnoj i lokalnoj razini)

16.02.2024. webinar / on-line

Predavač: Savjetnici TIM4PIN-a i suradnici iz Ministarstva financija

Materijali: Prezentacijski materijal u PDF formatu.


Naknada za sudjelovanje 95€ (PDV uključen u cijenu)

Početak godine rezerviran je za financijsko izvještavanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Rok za davanje Izjave za 2023. godinu, za proračunske i izvanproračunske korisnike proračuna na državnoj i lokalnoj razini je do 28. veljače 2024. godine. Priprema za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti prilika je za vlastitu kontinuiranu provjeru ispravnosti postupanja i primjenu obveznih internih procedura u poslovanju. Obzirom da Upitnik i nadalje ostaje ključni alat za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i za samoprocjenu rada proračunskog sustava, okosnica ove radionice su pojašnjenja i otklanjanje dilema u svezi pitanja iz Upitnika po područjima planiranja i izvršavanja proračuna/financijskih planova, javne nabave, računovodstva i izvještavanja te transparentnosti i upravljanja imovinom. 

Webinar će biti interaktivan s mogućnošću postavljanja pitanja, no ako već sada imate pitanja koja želite da budu obrađena u sklopu prezentacije možete ih poslati na email: pitajcentar@tim4pin.hr. Molimo sudionike da svoje sugestije i pitanja dostave unaprijed kako bismo program dopunili i proširili specifičnostima iz vaše prakse.

Po okončanju edukacije, polaznicima će biti dostupne i snimke održanog predavanja.

Početak predavanja je 10:00 h, očekivano trajanje do 14:30 h. Pauze po potrebi.

Program

 I.    Osvrt na Izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti

(novi krug obveznika predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, upis u Registar trgovačkih društava obveznika predaje Izjave, novosti vezane za izmjene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika)

 II.  Pregled Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 

 1. krug obveznika davanja Izjave
 2. OBRASCI Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 3. dodatni kriteriji za davanje Izjave na obrascu 1a
 4. primopredaja dužnosti i predaja Izjave o fiskalnoj  odgovornosti
 5. utvrđivanje reprezentativnog uzora i izrada tablica testiranja

 III. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

 1. Obveznici i rokovi sastavljanja i predočavanja
 2. Važne napomene kod popunjavanja obrazaca
 3. Prezentiranje financijskih izvještaja
 4. Obveza objave godišnjih financijskih izvještaja
 •  3.1. PODRUČJE PLANIRANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
  ­
     - najznačajnija pitanja
  ­   - uključivanje očekivanog  viška/manjak u proračun/financijski plan
  ­   - planiranje i višegodišnji plan uravnoteženja
  ­   - izmjene i dopune proračuna/financijskog plana
 •  3.2. PODRUČJE IZVRŠAVANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
  ­   - najznačajnija pitanja
  ­   - stručno vrednovanje, učinkovitost investicijskih projekata (nova Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata 12/2023)
  ­   - uređenje ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
  ­   - osvrt na subvencije, donacije i pomoći 
  ­   - izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda 
 •  3.3. PODRUČJE JAVNE NABAVE
  ­ 
   - primjena Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) 
  ­   - pitanja koja moraju odgovoriti obveznici koji nemaju javne nabave
  ­   - financijske korekcije nabave financirane iz EU projekata i njene posljedice
 • 3.4.    PODRUČJE RAČUNOVODSTVA
  ­   - specifična računovodstvena pitanja
  ­   - slanje otvorenih stavaka s 31.10.2023.
  ­   - provođenje popisa potraživanja i obveza po pojedinom vjerovniku i dužniku
  ­   - provođenje popisa imovine i obveza
  ­   - provođenje ispravka vrijednosti potraživanja # otpis potraživanja
  ­   - prati se stvaranje ugovornih obveza, osoba zadužena za financijsko računovodstveno poslovanje ima uvid u ugovore 
  ­   - usklađivanje prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna, podskupine 369/639
  ­   - novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu – za 2024. (vezan uz novi Zakon o proračunu)
 • 3.5.    PODRUČJE IZVJEŠTAVANJA I OSTALO
  ­ 
   - najznačajnija pitanja
  ­   - obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna/financijskog plana
  ­   - posebni izvještaji o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna
  ­   - suštinske i formalne kontrole Izjava obveznika iz nadležnosti
 • 3.6.    TRANSPARENTNOST
  ­
     - objava dokumenata u strojno čitljivom obliku
  ­   - objava godišnjeg plana rada, financijskih planova  i financijskih izvještaja
 • 3.7.    UPRAVLJANJE IMOVINOM 
   
   - nepravilnosti i propusti u vezi s evidentiranjem, popisom i vrednovanjem te zakupom, nabavom i prodajom imovine
     - registri imovine, nalazi DUR-a
     - strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama, planovi za ostvarenje strategija
     - analize prije stjecanja nekretnina 
     - procedura o upravljanju i raspolaganja nekretninama