Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

EDUKACIJA

Financije i računovodstvo


Plaće, porezi i dopinosi, naknade i prigodna darivanja- NOVINE I AKTUALNOSTI NA PRIJELAZU 2023./2024.

28.11.2023. webinar / on-line

Predavač: Savjetnici TIM4PIN-a


Naknada za sudjelovanje 95€ (PDV uključen u cijenu)

Program

početak predavanja u 10:00 sati. Očekivano trajanje do 13:00 h.

I.  Obračun doprinosa iz plaće od 1. prosinca 2023. godine


•       umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mjesečnu plaću do 1.300,00 eura
•       primici na koje se odnosi umanjenje – plaća u novcu i plaća u naravi
•       na koje plaće se ne odnosi umanjenja osnovice
•       umanjenje osnovice u slučaju:
‐        nepunog radnog vremena
‐        rada kod dva ili više poslodavaca 
‐        isplate plaće za dio mjeseca 
‐        isplate plaće u više navrata
•       uvjeti za umanjenje osnovice u slučaju rada kod dva ili više poslodavaca
‐        izjava radnika
‐        uvid u podatke Porezne uprave 
•       iskazivanje umanjenja osnovice u obrascu JOPPD

 II.  Godišnji obračun poreza na dohodak u prosincu 2023.

•       uvjeti za sastavljanje godišnjeg obračuna; za koje radnike se ne/sastavlja godišnji obračun
•       kada se obavezno sastavlja godišnji obračun 
‐        korištenje prava na tijekom godine neiskorišten osobni odbitak
‐        neravnomjerno porezno opterećenje tijekom godine
•       iskazivanje učinaka godišnjeg obračuna u obrascu JOPPD

III.  Prigodna darivanja


•       božićnica,  dar za djecu do 15. godina starosti
•       ugovorena prava za državne i javne službenike i namještenike za 2024. godinu
‐        novo pravo - uskrsnica
‐        iznos regresa

IV.  Novine i aktualnosti u kolektivnim ugovorima i obračunu poreza i plaća u 2024. 


•       Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike; Dodatak III. TKU za službenike i namještenike u javnim službama
‐        osnovica za izračun plaće službenika i namještenika za 2023. godinu (počevši od isplate plaće u studenom) i u 2024. godini
‐        obračun bolovanja do 42. dana neovisno o vrsti bolesti
‐        naknada za vrijeme prekida rada zbog izvanrednih okolnosti
‐        naknada troškova u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada
•       minimalna plaća za 2024. godinu
•       obračun poreza na dohodak od 1. 1. 2024. godine
‐        novi iznos osobnog odbitka
‐        nova porezna tarifa

V. Odgovori na vaša učestala i aktualna pitanja


•    isplate plaća nasljednicima;
•    službena putovanja vanjskih suradnika; 
•    obračun i isplata autorskih naknada obveznicima PDV-a

 

Molimo sudionike koji žele opširnije elaboriranje odgovora na svoja pitanja da ih unaprijed dostave organizatoru na e-mail: pitajcentar@tim4pin.hr