Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

EDUKACIJA

Program usavršavanja iz javne nabave


Početno razdoblje primjene novog sustava – izazovi i rješenja iz prakse pri definiranju kriterija za odabir ponude te pregledu i ocjeni ponuda

16.05.2024. webinar / on-line

Predavač: Nada Gunjača i Tomislav Medančić

Materijali: Prezentacijski materijal u PDF formatu.


Naknada za sudjelovanje 120€ (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

Ovaj program usavršavanja odobrilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja te ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Prema članku 30. stavku 8. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/2023) – svi polaznici moraju imati uključene kamere u realnom vremenu, a mikrofone prema potrebi.


Naziv programa
Početno razdoblje primjene novog sustava – izazovi i rješenja iz prakse pri definiranju kriterija za odabir ponude te pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj
2023-0045

Trajanje programa
8 nastavnih sati

Razina: napredna


Raspored predavanja

09:00 – 10:30 - 90 minuta/2 nastavna sata

Izazovi u pripremi i objavi dokumentacije o nabavi u novom EOJN RH
•    što sve čini dokumenatciju o nabavi 
•    koji dijelovi dokumentacije o nabavi se generiraju iz sustava EOJN RH
•    koje dijelove dokumentacije o nabavi izrađuje naručitelj i učitava ih prilikom objave postupka

Predavanje, praktični primjeri, pitanja i odgovori

10:30 – 10:45
Stanka

10:45 – 12:15 - 90 minuta/2 nastavna sata

Uloga subjekata u ponudi te izazovi u podnošenju ponuda u novom EOJN RH
•    Zajednica ponuditelja – postupanje u postupku javne nabave na strani naručitelja i ponuditelja;
•    Podugovaranje u javnoj nabavi – postupanje u postupku javne nabave na strani naručitelja i ponuditelja;
•    Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta – problemi u praksi i kako ih izbjeći;
•    Novosti koje gospodarskim subjektima donosi novi EOJN RH

Predavanje, praktični primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45
Stanka

12:45 – 14:15 - 90 minuta/2 nastavna sata

Početno razdoblje primjene novog sustava – izazovi i rješenja iz prakse pri definiranju kriterija za odabir ponude te pregledu i ocjeni ponuda – I. dio
•    Izbor i primjena kriterija povezanih s predmetom nabave kod nabave robe, radova i usluga 
•    Određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude unutar EOJN platforme, dva načina unosa, automatsko ili ručno rangiranje ponuda

Predavanje, praktični primjeri, pitanja i odgovori

14:15 – 14:30
Stanka

14:30 – 16:00 - 90 minuta/2 nastavna sata

Početno razdoblje primjene novog sustava – izazovi i rješenja iz prakse pri definiranju kriterija za odabir ponude te pregledu i ocjeni ponuda – II. dio

Pregled i ocjena ponuda u dijelu kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude temeljem
- ručnog rangiranje ponuda
- automatskog rangiranje ponuda

Predavanje, praktični primjeri, pitanja i odgovori

Ishodi učenja:

1.    Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave


2.    Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja


3.    Upoznavanje s rješenjima iz prakse u cilju rješavanja izazova pri definiranju kriterija za odabir ponude te pregledu i ocjeni istih kroz novu platformu EOJN RH ( ručno rangiranje i automatsko rangiranje ponuda)