Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

EDUKACIJA

Financije i računovodstvo


Porezne novine i aktualnosti – pripreme za primjenu porezne reforme 2023/24

27.10.2023. webinar / on-line

Predavač: Porezni stručnjaci i suradnici TIM4PIN-a


Naknada za sudjelovanje 95€ (PDV uključen u cijenu)

U Narodnim novinama br. 114/23 od 4. listopada 2023. godine  objavljena izmjena i dopuna devet zakonskih propisa koji su u nadležnosti Porezne uprave, a koji su važni za poslovanje pravnih i fizičkih osoba. Navedene izmjene i dopune zakonskih propisa stupaju na snagu 1.siječnja 2024. godine, osim Zakona o lokalnim porezima čije su se pojedine odredbe već počele primjenjivati od 1. listopada 2023. godine radi propisanih dužnosti prema kojima su predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave dužna donijeti Odluku kojom će se utvrditi visinu poreznih stopa (više i niže) za godišnji porez na dohodak te objaviti u Narodnim novinama i to najkasnije do kraja 2023. godine, Odluku kojom se stavljaju van snage odluka o prirezima porezu na dohodak koji se ukida te Odluku kojom se propisuju lokalni porezi (ako predstavničko tijelo ima potrebu mijenjati ili donijeti novu Odluku o lokalnim porezima) i to najkasnije do 15. prosinca 2023. godine, te Zakona o doprinosima čija bi većina izmjena i dopuna trebala stupiti na snagu 1. prosinca 2023. godine.

Program

I.   Pregled i komentar izmijenjenih poreznih propisa

•    Zakon o porezu na dohodak
•    Zakona o PDV-u
•    Zakona o porezu na dobit
•    Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
•    Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
•    Zakon o lokalnim porezima
•    Zakon o doprinosima
•    Zakon o porezom savjetništvu
•    Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

 II. Obveze usklađenje odluka o lokalnim porezima JLS  s izmjenama Zakona o lokalnim porezima


•    Porez na dohodak:
Odluka kojom će  se utvrditi visinu poreznih stopa (više i niže) za godišnji porez na dohodak te objaviti u Narodnim novinama i to najkasnije do kraja 2023.
•    Prirez:
Odluka kojom se stavljaju van snage odluke o prirezima porezu na dohodak 
•    Porez na kuće za odmor:  
Odluka o novom rasponu u kojem se može propisati visina poreza na kuće za odmor.

III.  Promjene u obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada:


•    osnovni osobni odbitak od 1. siječnja 2024.
•    novi način određivanja odbitaka za uzdržavane članove i za invalidnost
•    limit godišnjih primitaka uzdržavanog člana
•    podjela osobnog odbitka između dva ili više poreznih obveznika
•    podjela osobnog odbitka između dva ili više isplatitelja
•    porezne osnovice i stope
•    umanjenja osnovice za doprinose 
•    koje vrste doprinosa se umanjuju
•    primjeri obračuna

IV.  Obračun drugog dohotka

•    stope i vrste doprinosa
•    stopa poreza
•    isplata napojnica od 1. siječnja 2024.