Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

EDUKACIJA

Financije i računovodstvo


Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika od 26. do 29.9.2023.

26.09.2023. 09:00 webinar / on-line

Predavači: Savjetnici TIM4PIN-a, predstavnici akademske zajednice i nadležnih ministarstava, voditelj škole: prof.dr.sc. Vesna Vašiček

Materijali: Prezentacijski materijal i dva stručna izdanja u PDF formatu.


Naknada za sudjelovanje 437,99€ (PDV uključen u cijenu)

OVLADAJTE RAČUNOVODSTVENIM PRAVILIMA, UPOTPUNITE SVOJE ZNANJE, RAZMIJENITE ISKUSTVA I POTRAŽITE ODGOVORE NA VAŠE POSLOVNE DILEME!

U Hrvatskoj djeluje oko 4.000 proračunskih subjekata koji primjenjuju propisani sustav računovodstva i financijskog izvještavanja. Ovaj je sustav složen zbog višestruke svrhe financijskog izvještavanja, te složenosti proračunskih procesa koje primjenjuje. Sve većim uključivanjem proračunskih subjekata u porezni sustav nameće se potreba ustrojavanja izdvojenih računovodstvenih evidencija. Računovodstveni proces u uskoj je vezi s procesom planiranja i praćenja izvršavanja financijskih planskih dokumenata, a također u uskoj je korelaciji s dokazivanjem fiskalne odgovornosti čelnika proračunskih subjekta.

U Hrvatskoj se ne provodi sustavna izobrazba za obavljanje računovodstvenih poslova te se ova edukacija ocjenjuje vrlo potrebnom i društveno korisnom. Polaznici će edukacijom steći dodatna i ažurirati svoja znanja prvenstveno iz računovodstva i financijskog izvještavanja u sustavu proračuna, te usvojiti komplementarna znanja nužna za planiranje aktivnosti i izradu proračunskih planskih dokumenata, dobro financijsko upravljanje, praćenje financijske efikasnosti i zakonitosti u kontekstu fiskalne odgovornosti i primjene poreznog sustava.

Cilj škole

Upoznati i usavršiti polaznike u znanjima o sustavu proračuna, proračunskim procesima, ekonomskim i financijskim kategorijama u javnom sektoru, računovodstvenom praćenju poslovanja proračuna i proračunskih korisnika, financijskom izvještavanju, financijskom upravljanju, fiskalnoj odgovornosti i poreznom sustavu.

Kome je škola namijenjena?

Računovođama i financijskim djelatnicima proračunskih subjekata, čelnicima na operativnim razinama, internim revizorima i kontrolorima, ostalim zainteresiranima.

Naknada za sudjelovanje uključuje i dva TIM4PIN izdanja u elektroničkom obliku:

 1. Primjena Računskog plana proračuna – obrazloženja i primjeri knjiženja za 2022. godinu, Karačić, M., Vašiček, D. (2022.)
 2. Računski plan proračuna 2021. 

Sudionici po završetku škole dobivaju uvjerenje o pohađanju programa stručnog usavršavanja. 

Po donošenju novih zakonskih propisa vezanih za proračunsko računovodstvo, polaznici će besplatno dobiti i ažurirana tiskana izdanja naših priručnika!

Webinar će biti interaktivan s mogućnošću postavljanja pitanja, no ukoliko već sada imate pitanja koja želite da budu obrađena u sklopu prezentacije možete ih poslati na email: prijave@tim4pin.hr.

Datum i vrijeme održavanja: 26 - 29.9.2023 od 9 do 15h.

Okvirni program škole

I. DAN  – Obilježja proračuna, fiskalna odgovornost i nadzor

 • Zakonski okvir, obilježja i funkcije sustava proračuna
 • Proračunski proces i obvezne klasifikacije u proračunu
 • Nadzor i revizija u sustavu proračuna
 • Fiskalna odgovornost u sustavu proračuna

II. DAN  – Financijsko planiranje i  osnove računovodstva

 • Planiranje proračuna i izrada financijskog plana – metodologija i praktični primjeri
 • Osnove financijskog računovodstva i temeljna pravila knjiženja
 • Klasifikacija mjerenje i priznavanje prihoda i rashoda poslovanja– evidencije procesa – pravila i primjeri
 • Mjerenje i priznavanje imovine i obveza

III. DAN – Računovodstveno evidentiranje prihoda rashoda imovine obveza primitaka i izdataka

 • Klasifikacija mjerenje i priznavanje kapitalnih prihoda i rashoda –pravila i primjeri
 • Priznavanje primitaka i izdataka zaduživanje jamstva i drugo
 • Vlastiti izvori rezerve i rezerviranja
 • Utvrđivanje i raspodjela financijskog rezultata

IV. DAN  – Financijsko izvještavanje i porezni status

 • Zaduživanje i otplata kredita i vrijednosnih papira – pravila i primjeri
 • Praćenje  financiranja projekata iz fondova EU
 • Financijski izvještaji i konsolidacija
 • Porezni položaj proračunskih subjekata –  PDV i porez na dohodak