Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je 16.11.2017. poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, referentnog broja: KK.04.2.1.04. Ovim Pozivom podupirat će se provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

Podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti u sklopu Poziva:

 • Izrada glavnog projekta energetske obnove (i pripadajućih elaborata ako je primjenjivo)
 • Energetski pregled i energetski certifikat prije obnove za zgrade čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2
 • Provedba mjera energetske učinkovitosti
 • Korištenje obnovljivih izvora energije
 • Horizontalne mjere
 • Stručni nadzor građenja
 • Projektantski nadzor
 • Usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidžba i vidljivost projekta

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu Poziva mogu biti:

 • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
 • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
 • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Projektni prijedlozi moći će se prijaviti od 2.1.2018. do 31.12.2020. godine, odnosno da dana odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 380.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 80.000,00 kuna, a najviši je iznos 40.000.000,00 kuna. Stopa sufinanciranja ovisi o kategoriji u koju je prema indeksu razvijenosti svrstana jedinica područne (regionalne) samouprave gdje se planiraju predmetna ulaganja.

Za više informacija o ovome Pozivu i pomoć u pripremi projektnog prijedloga kontaktirajte nas na centar@tim4pin.hr

Izvor: www.strukturnifondovi.hr