Agencija za mobilnost i programe Europske unije svake godine raspisuje javni natječaj (Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+) za dodjelu financijske potpore aktivnostima koje podupiru mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima, strateškim partnerstvima među organizacijama te aktivnostima koje doprinose aktivnom sudjelovanju mladih u društvu. Posljednji rok za prijavu projekata u programu Erasmus+ u području mladih za 2016. godinu je 4. listopada, te je  savjetovanje s programskim djelatnicima moguće do 18. rujna 2016. godine.

Program Erasmus+ dijeli se na tri Ključne aktivnosti:

• Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

• Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

• Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika

Više informacija o navedenim Ključnim aktivnostima potražite ovdje.

Agencija za mobilnost i programe EU u prva dva roka za prijavu je dodijelila 1.874.568,00 EUR, čime su za posljednji rok preostala sredstva kako slijedi:

Slobodna sredstva
Razmjene mladih 217.647,00 €
Europska volonterska služba 330.452,00 €
Mobilnost osoba koje rade s mladima 29.925,27 €
Strateška partnerstva u području mladih 201.052,00 €
Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih 33.488,00 €
Ukupno na raspolaganju za 4. listopada 2016. 812.564,27 €

 

• Slobodna sredstva za KA1 projekte koji uključuju partnerske zemlje iznose 116.195,50 EUR.

• Iznos raspoloživ za Mobilnost osoba koje rade s mladima dostatan je za otprilike dva projekta.

• Raspoloživ iznos za Strateška partnerstva u području mladih ekvivalentan je jednom projektu (izuzev projekata Transnacionalnih inicijativa mladih čije su financijske vrijednosti znatno niže).

Početkom mjeseca listopada TIM4PIN će organizirati seminar „Prijava i provedba projekata iz ERASMUS+ programa“ koji ima za cilj upoznati polaznike s mogućnostima financiranja projekata iz Erasmus+, kriterijima prihvatljivosti, te ih praktično pripremiti za prijavu za nadolazeće natječaje te provedbu odobrenih projekata.