U novoj knjizi EU PROJEKTI – od ideje do realizacije, u poglavlju 4.3.4. Izrada poslovnog plana, navedeno je da se tablice za izradu poslovnog plana u okviru Podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava mogu preuzeti na stranicama TIM4PIN-a.

Dokumentaciju preuzmite ovdje.