Poštovani korisnici!

Pred vama su obveze propisane Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18).

Do 28. veljače 2023. proračunski korisnici nadležnom ministarstvu, odnosno drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave predaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu.

Podsjetnik na popunjavanje Izjave s osvrtom na posebnosti slijedom primjene novog Zakona o proračunu pogledajte OVDJE. Osim toga, Do 28.veljače 2023. godine predaje se godišnje izvješće o nepravilnostima za 2022. godinu. O obveznicima, rokovima i načinu popunjavanja godišnjeg izvješća pogledajte OVDJE 

VAŽNA NAPOMENA: U tiskanom izdanju časopisa broj 2/2023. tehničkom omaškom objavljen je neažurirani članak s naslovom “Godišnje izvještavanje o nepravilnostima”. Molimo čitatelje da o ovoj temi koriste članak koji objavljujemo na prethodnoj poveznici (OVDJE).

Ispričavamo se čitateljima i autorima!

Vaš Tim4pin