><

Fiskalna odgovornost: Novine, sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu

OKRUGLI STOLOVI – Predstavljanje nove knjige EU PROJEKTI – od ideje do realizacije - Split

Kriteriji, mjerila i standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

OKRUGLI STOLOVI – Predstavljanje nove knjige EU PROJEKTI – od ideje do realizacije - Osijek

OKRUGLI STOLOVI - Predstavljanje nove knjige EU PROJEKTI - od ideje do realizacije - Rijeka

OKRUGLI STOLOVI - Predstavljanje nove knjige EU PROJEKTI - od ideje do realizacije - Zagreb

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe EU projekata (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

Revizija i računovodstvo neprofitnih organizacija - Financijsko izvještavanje i otvorena pitanja

Prilika za investicijski zamah: kombinirano financiranje u isporuci javnih građevina - EU fondovi i JPP

Nova pravila dodjele donacija i sponzorstava udrugama

Škola financijskog upravljanja za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - pregled novog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

E-nabava za ponuditelje

Aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija u 2016. - Financijski izvještaji, novine u financijskom poslovanju i računovodstvu, porezne aktualnosti

Specijalizirana radionica za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - Financijski izvještaji, novine u računovodstvu, izvršavanje proračuna i porezne novine i godišnje prijave 22.01.2016.

Aktualnosti u poslovanju proračunskih korisnika 2016. - Financijski izvještaji, novine u računovodstvu, izvršavanje proračuna i porezne novine i godišnje prijave 15.01.2016.

Novosti u obvezi procjene fiskalnog učinka propisa 18.12.2015.

Pripremne radnje 10.12.2015.

Građevinski radovi i FIDIC pravila 09.12.2015.

E-nabava 03.12.2016.

Specifična pitanja službenih putovanja u javnom i neprofitnom sektoru - pravne, porezne i računovodstvene posebnosti u javnom i neprofitnom sektoru 01.12.2015.

Kriteriji, mjerila i standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 26. i 27.11.2015.

Škola financijskog upravljanja 23. i 24.11.2015.

Izobrazba u području javne nabave (50 sati) 09.11.2015.

Novine u poslovanju neprofitnih organizacija u 2015./2016. godini - Financijsko upravljanje i kontrola, izrada i izvršavanje financijskih planova, računovodstvene i porezne aktualnosti 12.11.2015.

E-nabava za naručitelje i ponuditelje 09.11.2015.

Aplikacija Specifikacija nepovezanih uplata - SNU 06.11.2015.

Nova pravila dodjele donacija i sponzorstava udrugama - za trgovačka društva i javne institucije 03.11.2015.

Ovrhe na plaći i novčanoj tražbini te materijalna prava javnih i državnih službenika i namještenika - pravne i porezne posebnosti 30.10.2015.

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe EU projekata (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje) 23.10.2015.

SPLIT | Aplikacija Specifikacija nepovezanih uplata - SNU 16.10.2015.

Seminar o planiranju proračuna JLP(R)S, izradi financijskih planova korisnika i privremenom financiranju u 2016. godini 15.10.2015.

E-nabava za naručitelje i ponuditelje 12.10.2015.

Javna i bagatelna nabava ustanova u zdravstvu: planiranje nabave, dokumentacija za nadmetanje, upravljanje ugovorima 07.10.2015.

Javna i bagatelna nabava JLP(R)S: planiranje nabave, dokumentacija za nadmetanje, upravljanje ugovorima 06.10.2015.

Javna i bagatelna nabava škola, dječjih vrtića i učeničkih domova: planiranje nabave, dokumentacija za nadmetanje, upravljanje ugovorima 05.10.2015.

Škola financijskog upravljanja za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike 01. i 02.10.2015.

Aplikacija Specifikacija nepovezanih uplata - SNU 21.09.2015.

Bespovratna sredstva EU: Priprema projektnih prijedloga i izrada proračuna projekta 17. i 18.09.2015.

Dvodnevna radionica: Kriteriji, mjerila i standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 15. i 16.09.2015.

Planiranje proračuna 11.09.2015.

Erasmus+ 11.09.2015.

Dvodnevna radionica o kriterijima, mjerilima i standardima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 25. i 26.08.2016.

Dvodnevna radionica o kriterijima, mjerilima i standardima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 15. i 16.07.2015.

Neprofitne organizacije: Polugodišnji izvještaji, financijsko poslovanje i aktualnosti u isplati plaća - Rijeka 07.07.2015.

Neprofitne organizacije: Polugodišnji izvještaji, financijsko poslovanje i aktualnosti u isplati plaća - Split 06.07.2015.

Kako izraditi CBA analizu (analizu troškova i koristi) 02. i 03.07.2015.

Zagreb - polugodišnji izvještaji 01.07.2015.

Erasmus+ 19.06.2015.

Novi normativni okvir za djelovanje i financiranje udruga u Republici Hrvatskoj 16.06.2015.

E-nabava 15.06.2015.

Izobrazba u području javne nabave od 08. do 13.06.2015.

Ovrhe na plaći i novčanoj tražbini te materijalna prava javnih i državnih službenika i namještenika - pravne i porezne posebnosti 12.06.2015.

Javna nabava za ponuditelje 10.06.2015.

Specifična pitanja službenih putovanja u javnom i neprofitnom sektoru 08.06.2015.

Upravljanje nepravilnostima i kontrole Izjava o fiskalnoj odgovornosti 01.06.2015.

E-nabava 22.05.2016.

Najnovija praksa DKOM-a; Nabava prema grupama predmeta nabave; Okvirni sporazum i izmjene ugovora; Oslanjanje na tuđu sposobnost 19.05.2016.

Etika i upravljanje sukobom interesa 13.05.2015.

Unapređenje sustava javne rasvjete po modelu JPP 12.05.2015.

E-nabava 04.05.2015.

Škola financijskog upravljanja za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike 27. i 28.04.2015.

Financiranje projekata iz fondova i programa EU i priprema projektnih prijedloga - Škole, učenički domovi i dječji vrtići 22.04.2015.

Financiranje projekata iz fondova i programa EU i priprema projektnih prijedloga - Sveučilišta, fakulteti i instituti 15.04.2015.

E-nabava 01.04.2015.

Financiranje projekata iz fondova i programa EU i priprema projektnih prijedloga - JLP(R)S 31.03.2015.

Nabava građevinskih usluga i radova i FIDIC pravila 30.03.2015.

Financiranje projekata iz fondova i programa EU i priprema projektnih prijedloga - Zdravstvo i socijalna skrb 25.03.2015.

Fiskalna odgovornost za JLP(R)S 24.03.2015.

Zakonske obveze i aktualnosti u javnoj nabavi 17.03.2015.

Središnja i zajednička javna nabava 16.03.2015.

Financiranje projekata iz fondova i programa EU i priprema projektnih prijedloga - Kultura 11.03.2015.

Veljača 2015.

Siječanj 2015.

Prosinac 2014.

Studeni 2014.

Listopad 2014.

Rujan 2014.

Zagreb, ožujak 2014. | JOPPD

Rujan 2012.

Srpanj 2012.

Lipanj 2012.

Split, ožujak 2012.