Ministarstvo financija je u utorak 20. prosinca 2016. definiralo Uputu o postupanju kojom se obavještavaju korisnici da će se prigodna nagrada za božićne blagdane (božićnica) državnim službenicima i namještenicima, te službenicima i namještenicima u javnim službama, isplatiti ove godine 23. prosinca 2016. godine.

Za isplatu božićnice korisnici su dužni u informacijski sustav državne riznice unijeti posebne zahtjeve za plaćanje. Nastavno na brojne upite o isplati božićnice u gotovu novcu, odnosno mogućnostima isplate božićnice zaposlenicima u postupku ovrhe, dostavljeno je mišljenje Ministarstva financija­ Porezne uprave i Ministarstva pravosuđa, koje vam dostavljamo u nastavku.

Ovršni zakon člancima 172., te 173., definira izuzimanje od ovrhe te ograničenja od ovrhe. Božićnica, kao prigodna nagrada, ne spada u kategoriju primanja koja su izuzeta ili ograničena od ovrhe. Iako se prema članku 90. Pravilnika o porezu na dohodak, definira da je božićnicu moguće isplatiti u gotovini, dosadašnji stav nadležnih institucija bio je da se Ovršni zakon mora primjenjivati povrh Pravilnika o porezu na dohodak koji definira isključivo tehniku isplate te da se isplate božićnica isplaćuju na redovan račun zaposlenika, ukoliko je račun zaposlenika u blokadi.

Dopisom Ministarstva pravosuđa, koji vam dostavljamo u nastavku, prethodno navedeni stav je izmijenjen! Pri isplati božićnice, ključno je da isplatitelj plaće ili novčanog primanja utvrdi što stoji na rješenju o ovrsi. Pritom, presudan faktor je što je rješenjem o ovrsi određeno: provodi li se ovrha na plaći (samo na plaći) ili općenito na imovini, odnosno na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima i sl. U slučaju kada se ovrha provodi na plaći – isključivo na plaći, tada je, prema mišljenju Ministarstva pravosuđa, moguće da radnik dobije božićnicu u gotovini. U slučaju kada se ovrha provodi na imovini (plaći, i drugim stalnim novčanim primanjima), tada je isplatitelj u obvezi božićnicu isplatiti na redoviti račun naveden u rješenju o ovrsi.

Obavijest Ministarstva financija

Dopis Ministarstva financija

Dopis Ministarstva pravosuđa