UREDNIŠTVO

Bogatim i aktualnim sadržajem časopisa, uredništvo želi osigurati pouzdan i pravodoban vodič i priručnik za rješavanje problema u svakodnevnom radu proračunskih i izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitnih organizacija te komunalnih i drugih trgovačkih društava u javnom sektoru.

Glavni urednik: prof.dr.sc. Davor Vašiček, Uredništvo: izv.prof.dr.sc. Anto Bajo; Maja Butorac, mag.oec.; dr.sc. Ivan Čevizović; doc.dr.sc. Saša Drezgić; Mladenka Karačić, dipl.oec.; mr.sc. Ivana Maletić; mr.sc. Ivana Jakir-Bajo; Kristina Kosor, mag.ing.oecoing.; Ante Loboja, mag.iur.; mr. sc. Nediljka Rogošić; mr.sc. Gorana Roje; Bernardica Rubčić, mag.iur.; Ana Zorić, mag.iur.; Danijela Stepić, mag. oec.; Desanka Sarvan, mag.iur.; dr.sc. Ana Marija Sikirić;  Iva Šuler, dipl.iur.; prof.dr.sc. Vesna Vašiček; prof.dr.sc. Zdravko Zekić.

BAŠ ZA VAS

Časopis uz brojne rubrike sadrži i poseban dio „Specifičnosti po djelatnostima“. U svakom broju obrađuju se specifična pitanja, aktualnosti, dobra iskustva i novine u pojedinim djelatnostima: zdravstvo, školstvo, socijalna skrb, predškolski odgoj, pravosuđe, kultura, vatrogastvo, poslovanje neprofitnih organizacija, komunalno gospodarstvo i lokalna samouprava. U svakom broju pronaći ćete nešto zanimljivo baš za vas.

NOVO! U rubrici JAVNA NABAVA u svakom broju donosimo i aktualne odluke DKOM-a te prikaz najvažnijih stavova, a u TIM4PIN INFO za vas izdvajamo aktualne natječaje financirane sredstvima iz EU fondova.

Stalne rubrike kojima vas pravovremeno upoznajemo o najvažnijim aspektima vašeg poslovanja te novostima jesu sljedeće:

icon-magazin-5

AKTUALNOSTI I PROPISI U PRIPREMI

Cilj je dati informacije o novostima u pripremi. Uz propise, prate se i posebno aktualne teme iz različitih područja rada proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te neprofitnih organizacija.

icon-magazin-2

FISKALNA ODGOVORNOST I FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

Dobar sustav financijskog upravljanja preduvjet je zakonitog, namjenskog i djelotvornog korištenja sredstava. Iako sustav financijskog upravljanja i fiskalna odgovornost obuhvaćaju cjelokupno poslovanje, ovoj rubrici obrađuju se specifične teme iz područja primjene propisa kojima se uređuju osnovni zahtjevi za financijsko upravljanje.

icon-magazin-3

FINANCIJE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Rubrika sadrži članke o promjenama u zakonskoj regulativi i dobroj praksi ostvarivanja javnih prihoda i njihova korištenja u financiranju javnih rashoda. Važno područje ove rubrike je pitanje održavanja likvidnosti raznim oblicima zaduživanja te upravljanje novčanom imovinom. Česta tema je i vrlo aktualno funkcioniranje u sustavu riznice.

icon-magazin-4

RAČUNOVODSTVO

U ovoj rubrici obrađuju se teme financijskog računovodstva s njegovim komponentama: knjigovodstvo, računovodstveno planiranje, analize i računovodstvene kontrole. Pritom se prati, ne samo domaća zakonska regulativa i aktualna praksa, već i međunarodna kretanja te priprema za implementaciju Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor.

icon-magazin-5

REVIZIJA

U rubrici revizija obrađuju se teme iz područja vanjske i unutarnje revizije, od zakonskih obveza i zahtjeva do uočenih nepravilnosti i preporuka. Uloga revizije sve je značajnija u uvođenju reda i poboljšavanju sustava financijskog upravljanja i poslovanja u cjelini. Načini i metodologija rada mijenjaju se prilagođavajući se novim izazovima koji se pred tu profesiju postavljaju. Posebno ćemo obrađivati područje revizije projekata sufinanciranih iz EU sredstava te će se pisati o najčešćim nepravilnostima kako bismo vam pomogli da izbjegnete gubitak sredstava.

icon-magazin-1

PLAĆE I NAKNADE

Prava na isplatu plaća i drugih naknada povezanih s radom regulirano je nizom zakonskih i podzakonskih akata, a također i brojnim kolektivnim ugovorima. U ovoj rubrici obrađuju se pojedina opća i specifična stručna pitanja utvrđivanja prava i načina obračuna plaća, materijalnih prava i prigodnih isplata zaposlenicima.

icon-magazin-2

POREZI I DOPRINOSI

Proračunski subjekti i neprofitne organizacije u mnogome imaju specifičan status u poreznom sustavu. Sukladno svom neprofitnom karakteru u pravilu nisu obveznici poreza na dobit, a u sustav PDV-a uključeni su u dijelu svojih aktivnosti gdje se pojavljuju kao isporučitelji dobara i usluga na tržištu. U ovoj rubrici obrađuju se važna pitanja specifičnog poreznog statusa i upućuje čitatelje na pravodobno i ispravno postupanje.

icon-magazin-3

JAVNA NABAVA

U ovoj rubrici objavljuju se stručni članci, informacije, obavijesti i drugi sadržaji koji obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi pomažu u rješavanju složenijih i specifičnih pitanja pravodobnog i zakonitog postupanja. Rubrika sadržava i upozorenja na izmjene i dopune propisa, službena stajališta nadležnih državnih tijela te odgovore na vaša pitanja postavljena uredništvu časopisa. Nastojat ćemo također uključiti i sadržaje koji su korisni i zanimljivi ponuditeljima u postupcima javne nabave.

icon-magazin-4

EUROPSKA UNIJA I FONDOVI 

U ovoj rubrici obrađuju se zanimljivosti i aktualnosti primjene europske regulative u praksi te tematika važna za aktivno sudjelovanje Republike Hrvatske u zajedničkim europskim politikama. Prate se trendovi na razini Europske unije i zanimljivi primjeri dobre prakse država članica. Poseban dio uvijek će biti posvećen praktičnim aspektima pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz europskih sredstava.

icon-magazin-5

EKONOMIKA

U javni sektor se sve intenzivnije uvode principi i načela ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. To naravno podrazumijeva prije svega štednju, odnosno reduciranje javnih rashoda, ali i veću učinkovitost u okviru postojeće razine potrošnje. Čitav je spektar mogućnosti, modela i aktivnosti koji imaju zajednički cilj – ekonomičniji i efikasniji javni sektor. U ovoj rubrici obrađuju se upravo te teme, novine i aktualnosti.

icon-magazin-5

JAVNA UPRAVA

Javna uprava uključuje široki spektar aktivnosti na svim razinama vlasti, te izvodi širok raspon zadaća. U ovoj rubrici obrađuju se aktualna pitanja i događanja u području upravnog zakonodavstva te provođenje administrativnih mjera i reformi za postizanje višeg stupnja efikasnosti i racionalnosti.

PRETPLATA

Pozivamo vas da se pretplatite na godišnje izdanje TIM4PIN MAGAZINA 2019. po nepromijenjenoj cijeni od 1.100,00 kn (s PDV-om). Nudimo vam također i mogućnost polugodišnje pretplate (lipanj-prosinac 2019.) po cijeni od 600,00 kn (s PDV-om).

Godišnja pretplata u 2019. iznosi 1.100,00 kn (s PDV-om) i uključuje:

 • Mjesečno tiskano izdanje
 • Novosti putem e-newslettera
 • Posebno izdanje s poslovnim informacijama – TIM4PIN INFO
 • Neograničen broj pisanih savjeta
 • Jednokratni popust za seminare (300,00 kn)
 • Ocjena prihvatljivosti projektnih prijedloga za financiranje iz ESI fondova
 • 50% popusta na odabrana izdanja za narudžbe do 31.1.
PRETPLATI ME

Polugodišnja pretplata u 2019. iznosi 600,00 kn (s PDV-om) i uključuje:

 • Mjesečno tiskano izdanje
 • Novosti putem e-newslettera
 • Posebno izdanje s poslovnim informacijama – TIM4PIN INFO
 • Neograničen broj pisanih savjeta
 • Ocjena prihvatljivosti projektnih prijedloga za financiranje iz ESI fondova
 • 50% popusta na odabrana izdanja za narudžbe do 31.5.
PRETPLATI ME
Pretplatiti se možete: 

 1. ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete na e-mail dobiti potvrdu i upute za plaćanje
 2. slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 3. telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:

TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15,
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815
s pozivom na broj OIB-67, model 00.

NAJNOVIJA IZDANJA TIM4PIN ČASOPISA

TIM4PIN MAGAZIN 10/2019.

105 stranica / Izdanje listopad 2019.

Brza narudžba

Sadržaj

TIM4PIN MAGAZIN 09/2019.

113 stranica / Izdanje rujan 2019.

Brza narudžba

Sadržaj

TIM4PIN MAGAZIN 7-8/2019.

102 stranica / Izdanje srpanj/kolovoz 2019.

Brza narudžba

Sadržaj

TIM4PIN MAGAZIN 06/2019.

90 stranica / Izdanje lipanj 2019.

Brza narudžba

Sadržaj

ŽELIM PRIMATI
NEWSLETTER!